Nieutrzymanie porządku na terenie nieruchomości

Wykroczenie

Naruszenie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowania się do wskazań wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 5. Ust. 1. Pkt. 3b. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 117. § 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 100 zł do 250 zł.

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Kto powinien uprzątnąć śnieg z chodnika?
Usuwanie wraków z drogi publicznej
Żebranie
Malowanie graffiti
Nieobyczajny wybryk

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Strony: 1 2


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze