Palenie papierosów w lesie

Wykroczenie

Naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej polegające na paleniu papierosów na terenie lasu.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§ 40. Ust. 1. Pkt. 2. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Kwalifikacja prawna

Kodeks wykroczeń – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.

Art. 82. § 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 50 do 500 zł

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Zakaz chodzenia po wydmach
Usuwanie wraków z drogi publicznej
Czy maszyny budowlane muszą posiadać tablice rejestracyjne?
Znak B-29 zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Naruszenie godności symboli państwowych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Strony: 1 2


Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi:

Komentarze