Kategoria: Wykroczenia przeciwko mieniu

 • Znalezione, niezgłoszone

  Znalezione, niezgłoszone

  Znalazca rzeczy lub zwierzęcia musi zgłosić to organom państwowym w ciągu dwóch tygodni, jeżeli nie, to grozi mu grzywna lub kara nagany.

 • Kradzież działkowa

  Kradzież działkowa

  Niestety, ogródki działkowe, choć stanowią miejsce relaksu i uprawy roślin, mogą być narażone na zuchwałe kradzieże złych ludzi

 • Kradzież drzewa z lasu

  Kradzież drzewa z lasu

  Zbieranie gałęzi w polskich lasach wymaga uzyskania zgody odpowiednich organów, a działania bez zezwolenia mogą być karane zgodnie z prawem.

 • Wgląd w szalbierstwo restauracyjne

  Wgląd w szalbierstwo restauracyjne

  Nieuiszczenie opłaty za zamówione dania stanowi naruszenie umowy zawartej z restauracją i może skutkować konsekwencjami prawno-finansowymi

 • Kradzież w sklepie

  Kradzież w sklepie

  Kradzież towarów w sklepach może być traktowana jako wykroczenie, jednakże nie znaczy to, że szkodliwość społeczna tego czynu jest umniejszana