Kradzież w sklepie

Kradzież w sklepach to poważny problem, z którym ich właściciele muszą się zmagać w codziennej pracy. Często jednak łupem sprawców padają przedmioty o wartości poniżej 800 złotych, co sprawia, że przypadki te mogą być traktowane jako wykroczenia zamiast przestępstw – granicę stanowi tutaj właśnie wymieniona wcześniej kwota. Artykuł 119 kodeksu wykroczeń precyzuje ramy prawnego traktowania takich przypadków.

Zgodnie z art. 119 § 1 kodeksu karnego, osoba, która kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, o wartości nie przekraczającej 800 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jest to kategoria wykroczenia, co oznacza, że jest to czyn podlegający karze, ale o mniejszym stopniu społecznego potępienia niż przestępstwo.

Warto jednak zauważyć, że nie jest to tylko kradzież towarów w sklepie. Przepis ten odnosi się również do kradzieży i przywłaszczenia w innych miejscach oraz sytuacjach, gdzie wartość skradzionego mienia nie przekracza określonej kwoty. Może to być na przykład kradzież roweru z ulicy czy telefonu komórkowego klienta w restauracji.

Ważnym elementem prawnym jest również usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do tego typu wykroczeń, które również są karalne zgodnie z tym artykułem. To oznacza, że nie tylko osobie dokonującej kradzieży grozi kara, ale także tym, którzy ją wspierają lub namawiają do tego czynu.

Interesującym aspektem tego artykułu jest również możliwość ścigania z urzędu lub na żądanie pokrzywdzonego. Jeśli ktoś dokonał kradzieży na szkodę osoby najbliższej, możliwe jest wszczęcie postępowania na wniosek tej osoby, co daje pewną elastyczność i możliwość bardziej indywidualnego podejścia do sprawy.

W przypadku, gdy szkoda nie została naprawiona, istnieje również opcja orzeczenia obowiązku zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia. Ten aspekt ma na celu naprawienie wyrządzonej szkody oraz zrekompensowanie straty pokrzywdzonemu.

Należy pamiętać, że choć kradzież towarów o wartości poniżej 800 złotych jest traktowana jako wykroczenie, nie oznacza to, że jest to czyn bagatelizowany. Zarówno dla handlowców, którzy ponoszą straty, jak i dla systemu prawnego, jest to istotny problem wymagający odpowiedniego podejścia.

Wnioskiem jest więc to, że choć wartość skradzionych przedmiotów może być niska, konsekwencje prawnego złamania są poważne. Dla społeczeństwa ważne jest, aby przestrzegać prawa i szanować własność innych, bez względu na wartość skradzionego mienia.


Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 119. § 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 800 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.

Wysokość mandatu

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 20 zł do 500 zł

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Zakłócanie spokoju i porządku
Odholowanie za postój na przejściu dla pieszych
Uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego
Znak B-4 zakaz wjazdu motocykli
Prace na drodze a znaki drogowe

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz