Uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego

Kodeks wykroczeń to podstawowy akt prawny, który reguluje kwestie związane z przestrzeganiem prawa i porządkiem publicznym w Polsce. Wśród wielu przepisów zawartych w Kodeksie, istnieje zapis dotyczących wykroczeń mających na celu ochronę dobra wspólnego. Jednym z takich przepisów jest art. 143, który dotyczy uniemożliwienia użytkowania z urządzeń publicznych. Ten artykuł stanowi istotny element prawa, mający na celu ochronę infrastruktury publicznej i codziennego życia społecznego.

Art. 143 kw jest przepisem, który dotyczy wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego. Jego celem jest ochrona urządzeń i infrastruktury użyteczności publicznej przed działaniami osób, które złośliwie lub swawolnie zakłócają normalne funkcjonowanie i używanie tych urządzeń.

Aby osoba mogła być oskarżona na mocy art. 143, jej działania muszą wynikać ze złośliwości lub swawoli. Złośliwość oznacza intencjonalne i świadome działanie w celu uniemożliwienia normalnego użytkowania urządzenia publicznego. Swawola z kolei to zachowanie, które nie wynika z konkretnego celu, ale jest przejawem lekkomyślności lub braku troski.

Art. 143 kw stanowi ważny przepis mający na celu ochronę urządzeń użyteczności publicznej i porządku publicznego. Osoby, które świadomie lub złośliwie zakłócają funkcjonowanie tych urządzeń, podlegają surowym karom. Dzięki temu przepisowi można skutecznie chronić infrastrukturę publiczną i zapewnić bezpieczeństwo obywatelom.

Art. 143 wskazuje również na konkretne obiekty i urządzenia, które mogą być przedmiotem zakłócania. Należą do nich m.in. przyrządy alarmowe, instalacje oświetleniowe, zegary, automaty, telefony, oznaczenia nazw miejscowości, ulic, placów lub nieruchomości, urządzenia służące do utrzymania czystości oraz ławki. To szeroka gama obiektów, które mają istotne znaczenie dla życia publicznego.

Osoby, które dopuszczają się naruszenia ww. artykułu podlegają karze. Kodeks wykroczeń przewiduje trzy rodzaje kar: areszt, ograniczenie wolności lub grzywnę. Wybór konkretnego rodzaju kary zależy od okoliczności sprawy oraz od decyzji sądu.

Artykuł ten jest jednym z ważniejszych narządzi w utrzymaniu porządku publicznego i ochrony infrastruktury użyteczności publicznej. Dzięki niemu można skutecznie ścigać wandali, którzy w sposób bezprawny zakłócają normalne funkcjonowanie i użytkowanie urządzeń publicznych. Przepis ten stanowi ważny element systemu prawnego, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w przestrzeni publicznej.


Wykroczenie

Uniemożliwienie korzystania z … poprzez … .

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 143. § 1. Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Wysokość mandatu

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 20 zł do 500 zł.

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Samowolne umieszczanie znaków
Niszczenie znaków drogowych
Udostępnianie papierosów nieletnim
Zwiększenie prędkości przez wyprzedzanego
Jazda rowerem bez światełek

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz