Samowolne umieszczanie znaków

Samowolne umieszczanie znaków lub sygnałów na drodze podlega tej samej karze, co niszczenie lub uszkadzanie znaków, czy innych urządzeń ostrzegawczych lub zabezpieczających na drodze. Mówi o tym Prawo o ruchu drogowym w art. 45, ust. 1, pkt. 8. Wszelkie działania własne w tym zakresie są bezprawne, zagrażają bezpieczeństwu ruchu i mogą prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji na drodze, a także zagrożenia zdrowia i życia pieszych i kierowców.

Oczywiście, większość kierowców, jak i pieszych wie lepiej, jak powinny byś ustawione znaki na drogach i które powinno się przestrzegać, a które nie. Ma tutaj zastosowanie, jedna zasada: te, które przeszkadzają nam są głupie i bezsensowne; te, których nie przestrzegają inni, są dobre, tylko ci bałwani kierowcy łamią przepisy. Dochodzi więc do zrywania, zamalowywania, przewracania znaków lub odwrotnie, malowania ich na jezdni, zawieszania na słupach, ustawiania barierek w poprzek i wzdłuż drogi. Czynią tak ludzie przeświadczeni o swojej wiedzy i nieomylności.

Zniszczony znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” z T-24 „odholowanie na koszt właściciela”

Tymczasem, proces wprowadzania organizacji ruchu wraz z oznakowaniem jest długi i żmudny. Podczas prac brane są pod uwagę interesy wszystkich zainteresowanych stron, a wszelkie prace z tym związane są podporządkowane na bieżąco aktualizowanym przepisom zawartym w szeregu ustaw i rozporządzeń zatwierdzanych na najwyższych szczeblach władz państwowych i samorządowych. Natomiast, jeżeli istnieją jakiekolwiek podstawy (zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa) dotyczące oznakowania, lub jego braku, warto problem zgłosić do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, czy do jego odpowiednika w innych miastach w Polsce, gdzie problem zostanie rozpatrzony, a ewentualne zmiany wprowadzone. Na pewno, nie należy ich czynić we własnym zakresie.


Wykroczenie

Samowolne ustawianie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia, zasłanianie lub czynienie niewidocznym znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 45. Ust. 1. Pkt. 8. Zabrania się samowolnego umieszczania lub włączania albo usuwania lub wyłączania znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających lub kontrolnych na drodze, jak również zmiany ich położenia lub ich zasłaniania.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 85. § 1. Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 400 zł

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Niszczenie znaków drogowych
Niszczenie plakatów
Usuwanie wraków z drogi publicznej
Umieszczanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym
Powierzchnia wyłączona z ruchu

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Komentarze

7 odpowiedzi na „Samowolne umieszczanie znaków”

  1. […] Samowolne umieszczanie znaków […]

  2. […] Samowolne umieszczanie znaków […]

  3. […] Samowolne umieszczanie znaków […]

  4. […] Samowolne umieszczanie znaków […]

Pozostaw komentarz