Usuwanie wraków z drogi publicznej

Czyste i zadbane ulice przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców, wprowadzają pozytywny wizerunek miasta, a także zwiększają bezpieczeństwo. Ponadto, są ważne dla zdrowia, ponieważ zapobiegają rozprzestrzenianiu się chorób i szkodliwych substancji.

Tymczasem, porzucone wraki starych, nieużywanych samochodów pozostawione na miejscach parkingowych, na pewno nie wnoszą nic pozytywnego do poprawy jakości życia mieszkańców i nie zwiększają ilości wolnych miejsc parkingowych. Wręcz przeciwnie, są one uciążliwe dla mieszkańców i wprowadzają negatywny wizerunek miasta. Te pozostawione samochody często zajmują miejsca parkingowe, które mogłyby być wykorzystane przez inne pojazdy.

Ponadto, porzucone wraki samochodów często stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ często są potencjalnymi miejscami rozprzestrzeniania się wszelkiego rodzaju patologii lub stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego, gdyż często są źródłem szkodliwych substancji, które wydostają się z silnika, układu zawieszenia, paliwowego, hamulcowego. W związku z tym, ważne jest, aby miasta prowadziły skuteczne działania związane z usuwaniem pozostawionych na parkingach wraków samochodów i zachęcaniem właścicieli do odpowiedzialnego nimi dysponowania.

W Polsce podstawą prawną do odholowania pojazdu z drogi publicznej jest Ustawa – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1445 ze zm.) i art. 130a niniejszej ustawy, który określa sytuacje, w których pojazd może być odholowany i na jakich zasadach.

Niniejsza ustawa definiuje wrak w następujący sposób – Art. 50a. Ust. 1.:

Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Pojęcie „wrak samochodu” może być definiowane na różne sposoby. Ogólnie rzecz biorąc, samochód jest uważany za wrak, jeśli spełnia następujące kryteria:

 • Jest niesprawny – jeśli jest niesprawny lub nie może być używany w sposób, w jaki został zaprojektowany, np. nie może samodzielnie poruszać się po drodze ponieważ nie ma powietrza w kołach, ma uszkodzony układ hamulcowy, etc.
 • Jest zniszczony – jeśli jest znacznie uszkodzony, np. ma poważne uszkodzenia karoserii lub jest zdeformowany w wyniku wypadku, ma wybite szyby, etc.
 • Jest niebezpieczny – jeśli stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, np. jest źródłem szkodliwych substancji – wycieka z niego olej silnikowy / paliwo lub jego elementy stanowią zagrożenie dla ruchu drogowego – odpadające i brakujące części nadwozia, etc.

Samochód uznany za wrak może być odholowany (po dopełnieniu odpowiedniej procedury) z drogi publicznej na parking depozytowy. Odholowanie wraku samochodu jest zwykle związane z kosztami holowania, które należy pokryć. Właściciel pojazdu powinien być poinformowany o planowanym odholowaniu i o możliwości odzyskania swojego pojazdu z parkingu depozytowego po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach – jeżeli właściciel pojazdu nie zostanie zidentyfikowany lub nie zgłosi się po odbiór, pojazd może być zutylizowany jeżeli nie nadaje się już do sprzedaży w ramach przetargu, lub w przeciwnym wypadku sprzedany na licytacji celem pokrycia powstałych kosztów.

W wraki mogą być odholowane tylko z dróg publicznych zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, które określa miejsce, gdzie obowiązuje Ustawa.

Art. 1. Ust. 1. Pkt. 1. Ustawa określa zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Wraki samochodów, które są uznawane za niebezpieczne dla ruchu drogowego lub za nieprzystosowane do jazdy, mogą być odholowane z dróg publicznych lub z dróg oznaczonych jako strefy zamieszkania (oznaczone znakami D-40 / D-41) lub strefy ruchu (oznaczone znakami D-52 / D-53). Władze miejskie lub państwowe mają prawo do usunięcia tych pojazdów w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska.

Jeśli chodzi o tereny prywatne, tereny gminne dzierżawione od miasta przez spółdzielnie, parkingi podziemne w budynkach, wykupione miejsca parkingowe lub drogi wewnętrzne (oznaczone znakami D-46 / D-47), sytuacja jest bardziej skomplikowana. Wraki samochodów pozostawione na terenach prywatnych mogą być odholowane tylko w przypadku, gdy właściciel terenu wyda do tego dyspozycję i wezwie holownik, chyba że wrak stanowi zagrożenie dla środowiska lub zdrowia publicznego.

Art. 1. Ust. 2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:
1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Jeśli twój samochód zniknął z miejsca, gdzie został zaparkowany, powinieneś:

 • Sprawdzić, czy nie ma informacji o odholowaniu w miejscu, gdzie został pozostawiony.
 • Zadzwonić na straż miejską i zapytać, czy nie został odholowany.
 • Zadzwonić na policję i sprawdzić, czy nie znajduje się w policyjnym depozycie lub na parkingu strzeżonym, ewentualnie zgłosić zaginięcie samochodu.
 • Jeżeli teren na którym samochód został pozostawiony jest prywatny, skontaktować się z właścicielem lub administratorem.

Zobacz także

Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela
Odholowanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej
Częściowe parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej
Jakie są opłaty za odholowanie pojazdów i kto je ustala
Zmiana opłat za odholowanie pojazdów w roku 2023

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


przez

Tagi:

Komentarze

5 odpowiedzi na „Usuwanie wraków z drogi publicznej”

 1. […] Usuwanie wraków z drogi publicznej […]

 2. […] Usuwanie wraków z drogi publicznej […]

 3. […] Usuwanie wraków z drogi publicznej […]

 4. […] Usuwanie wraków z drogi publicznej […]

 5. […] Usuwanie wraków z drogi publicznej […]

Pozostaw komentarz