Częściowe parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej

Najwyższy czas, aby niektórzy kierowcy zdali sobie sprawę z utrudnień jakie stwarzają osobom niepełnosprawnym pozostawiając swoje samochody na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W dalszym ciągu powszechne jest parkowanie na takich miejscach pojazdów przez osoby do tego nieuprawnione. Jeszcze więcej spotkać można przypadków częściowego zaparkowania na kopercie samochodu nienależącego do osoby niepełnosprawnej, czy to kołami jednej strony pojazdu, jednej osi, czy którymś z kół. W każdym z tych przypadków, kierujący muszą się liczyć z możliwością odholowania ich auta, o ile oczywiście nie posiadają odpowiedniej karty parkingowej. A, wiąże się to z niebagatelnymi kosztami i mnóstwem straconego czasu.

Odholowanie pojazdu samochodowego do 3,5t to obecnie (rok 2022) w Warszawie wydatek 542 zł; do tego doliczyć trzeba 46 zł za rozpoczętą dobę postoju na parkingu depozytowym. Oczywiście, nie wolno zapomnieć o mandacie karnym, którym zostanie ukarany nieuprawniony kierowca, a jest to kolejne 800 zł i 6 punktów karnych. I nie istotne jest tłumaczenie, że samochód stał na linii tylko jednym kołem.

Poprawie świadomości kierowców związanej z tematem miała służyć kampania informacyjna zainicjowana w maju 2019 – JEDNA KOPERTA = JEDEN SAMOCHÓD przygotowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa, Straż Miejska m. st. Warszawy, Zarząd Dróg Miejskich m.st Warszawy, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacja Neuropozytywni, GTM Mobil, ASDON Adaptacje Samochodów Dla Osób Niepełnosprawnych oraz Szkoła Nauki Jazdy KOSMOS.

Kampania JEDNA KOPERTA = JEDEN SAMOCHÓD przypomina, aby na miejscach dla osób z niepełnosprawnością parkować przewidzianą liczbę pojazdów, zgodnie z kształtem „koperty” oraz zachowywać odpowiednie odstępy po obu stronach samochodu. Ustawiając samochód:

• w poprzek stanowiska (nierównolegle do wyznaczających je linii);
• zbyt blisko którejś z jego krawędzi lub innego pojazdu;
• na „drugiego” czy „trzeciego” (pojazdów jest więcej niż przewidzianych miejsc)

uniemożliwiasz osobie na wózku lub poruszającej się o kulach wejście i wyjście z samochodu. To samo dotyczy pojazdów parkujących w sąsiedztwie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami oraz najeżdżających na ograniczające je linie.

Czy kampania przyczyniła się do zwiększenia świadomości kierowców? Pewnie tak, ale w dalszym ciągu zdarzają się nieuświadomieni, którzy za nic mają sobie przepisy ruchu drogowego i nadal nieprawidłowo parkują w okolicach kopert dla niepełnosprawnych narażając się na wysokie kary.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaków poziomych P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” oraz pionowych D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” i T-29 „tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego osób, o których mowa w Art. 8. Ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym”.

Naruszone przepisy

§ 52. Ust. 6. Umieszczona pod znakiem D-18, D-18a lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego osoby, o której mowa w art. 8 ust. 1 i 2 stawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 130a. Ust. 1. Pkt 4. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w Art. 8. Ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 800 zł

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

6 punktów karnych

Kod

C 17

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Odholowanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej
Jakie są opłaty za odholowanie pojazdów i kto je ustala
Uszkadzanie ogłoszeń instytucji państwowych
Znak nakazu C-12 ruch okrężny
Jazda pod prąd drogą ekspresową lub autostradą

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


przez

Tagi:

Komentarze

7 odpowiedzi na „Częściowe parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej”

  1. […] Częściowe parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej […]

  2. […] Częściowe parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej […]

  3. […] Częściowe parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej […]

  4. […] Częściowe parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej […]

  5. […] Częściowe parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej […]

  6. […] Częściowe parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej […]

  7. […] Częściowe parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej […]

Pozostaw komentarz