Jakie są opłaty za odholowanie pojazdów i kto je ustala

W Warszawie to Rada m. st. Warszawy na podstawie Art. 130a. Ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ustala pod koniec roku wysokość opłat za usunięcie pojazdu z terenów miejskich.

Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1–2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których mowa w ust. 6a.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

W dniu 15 października 2020 r w swojej uchwale nr XXXVIII/1193/2020 Rada ustaliła opłaty na 2021 rok.

typ pojazduusunięcie pojazduparking / doba
rower, motorower12323
motocykl24231
pojazdy do 3,5 t52344
pojazdy od 3,5 t do 7,5 t65357
pojazdy od 7,5 t do 16 t92283
pojazdy powyżej 16 t1360148
pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1654217
Tabela 1. Opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub rodzaju pojazdu

Powyższe opłaty musi ponieść właściciel pojazdu lub kierujący, a dotyczą pojazdów usuniętych na parking depozytowy, na przykład w przypadku zignorowania przez kierującego znaku B-35 „zakaz postoju” lub B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką T-24 „odholowanie na koszt właściciela”; lub popełniających wykroczenie polegające na postoju pojazdu na miejscu parkingowym dla osoby niepełnosprawnej bez wymaganych uprawnień. W tych dwóch przypadkach pojazdy są zawsze odholowywane na koszt właściciela, a kierujący dodatkowo musi zapłacić mandat karny w wysokości 100 zł plus 1 punkt karny w przypadku znaku B-35 / B-36 i 800 zł plus 5 punktów karnych w przypadku parkowania na miejscu dla osoby niepełnosprawnej bez uprawnień.

Zdarzają się jednak sytuacje, że popełniający wykroczenie kierujący zdąży przyjść na miejsce jeszcze przed odjazdem pojazdu holującego. W takim przypadku poniesie jedynie koszt przyjazdu holownika (Tabela 2), a nie pełny koszt odholowania samochodu (Tabela 1). Oczywiste jest jednak, że również w tym wypadku zostanie ukarany mandatem karnym za popełnione wykroczenie.

typ pojazduodstąpienie od usunięcia
rower, motorower37
motocykl73
pojazdy do 3,5 t157
pojazdy od 3,5 t do 7,5 t196
pojazdy od 7,5 t do 16 t277
pojazdy powyżej 16 t408
pojazd przewożący materiały niebezpieczne496
Tabela 2. Wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub rodzaju pojazdu

Maksymalne stawki opłat dotyczące kosztów usunięcia pojazdów obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Są one rokrocznie ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. I, te z kolei stawki są wytycznym, którymi kieruję się Rada m. st. Warszawy ustalając wysokość opłat za holowanie.

W dniu 14 października 2021 r w swojej uchwale nr LV/1706/2021 Rada ustaliła opłaty na 2022 rok. Aby przejść kliknij (Zmiana opłat za odholowanie pojazdów na 2022 rok)


Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela
Odholowanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej
Częściowe parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej
Zmuszanie innych pojazdów do najeżdżania na linię ciągłą
Przeklinanie w miejscu publicznym

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz