Zmuszanie innych pojazdów do najeżdżania na linię ciągłą

Znaki drogowe poziome w postaci linii ciągłych P-2 „linia pojedyncza ciągła” lub P-4 „linia podwójna ciągła” pojawiają się zazwyczaj na fragmentach dróg, gdzie istotne jest, aby pojazd ze względów bezpieczeństwa pozostał na swoim pasie ruchu. Tak jest na przykład na zakrętach lub w pobliżu skrzyżowań. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej sytuacji kierowca prowadzący pojazd ma ograniczone pole widzenia i może się spodziewać, że nagle, z przeciwka pojawi się jadący w jego kierunku inny pojazd. Wyprzedzanie w takich sytuacjach, co wiąże się zazwyczaj z przekroczeniem linii ciągłej, jest oczywiście zabronione. Ale, zabronione jest także zatrzymanie pojazdu wzdłuż linii ciągłej przy prawej krawędzi jezdni, w taki sposób, że inny kierowca chcąc kontynuować jazdę na wprost, w celu ominięcia stojącego pojazdu, będzie zmuszony do przekroczenia linii ciągłej i wjechania na sąsiedni pas ruchu. Oczywiście, zostaje w tym momencie popełnione wykroczenie przez kierującego pojazdem wyprzedzającym, ale sprawcą jest kierowca, który do tego doprowadził poprzez nieprawidłowe zatrzymanie.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do zakazu zatrzymania pojazdu wzdłuż linii ciągłej powodujące zmuszanie kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 49. Ust. 1. Pkt. 4. Zabrania się zatrzymania pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

H04


Zobacz także

Znak B-6 zakaz wjazdu ciągników rolniczych
Znak B-13 zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych
Czy można jeździć rowerem po alejkach w parku?
Jazda rowerem bez światełek

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz