Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela

„Strzeż się tych miejsc” chciałoby się zaśpiewać piosenkę z roku 1985 wykonywaną przez popularny w tamtych czasach zespól rockowy Klaus Mitffoch. Niestety, nie wszyscy ją znają, jak i nie znają przepisów ruchu drogowego zabraniających zatrzymywać się w miejscach obowiązywania znaku drogowego B-35 „zakaz postoju” lub B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką T-24 oznaczającą, że samochód, który tam się znajdzie zostanie odholowany na koszt właściciela. A, to już jest jedyne w swoim rodzaju doznanie, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i finansowym.

O znakach B-35 i B-36 traktowały wcześniejsze artykuły (linki poniżej). Oba znaki stosowane są w celu zapobieżenia zatrzymaniu pojazdów w miejscach, w których spowoduje to pogorszenie płynności ruchu i przepustowości drogi, wzrost zagrożenia bezpieczeństwa i ewentualne inne niedogodności pozostałym uczestnikom ruchu. Z tym, że znak B-36 całkowicie zakazuje zatrzymania pojazdu, gdy tymczasem znak B-35 dopuszcza chwilowe zatrzymania auta, nieprzekraczające 1 minuty. Oczywiście, w przypadku obu znaków nie dotyczy to sytuacji spowodowanych przez warunki panujące na drodze.

Tabliczka T-24 umieszczona pod jednym lub drugim znakiem wskazuje, że miejsce umiejscowienia znaku jest szczególnie istotne dla utrzymania drożności przejazdu drogą, a dłuższe zatrzymanie to uniemożliwi. W związku z tym, zarządca drogi dopuszcza możliwość usunięcia pojazdu, który taka niedogodność powoduje, a wszelkie koszty z tym związane spadną na barki kierowcy popełniającego wykroczenie. Łącznie całkowita kwota może zamknąć się w kilkuset złotych, gdyż po pierwsze jest to koszt mandatu w wysokości 100 zł, plus koszt odholowania wynoszący w Warszawie w roku 2021 dla samochodów osobowych 523 zł oraz koszt parkingu – 44 zł za dobę.

Nie warto więc ryzykować, lepiej poszukać wolnego miejsca parkingowego, nawet jeżeli znajduje się w dalszej odległości od naszego punktu docelowego. Żeby głupio nie wpaść, trzeba patrzeć również na znaki obowiązujące na odcinku drogi, gdzie zamierzamy zaparkować nasze auto. Natomiast, jeżeli już zauważymy, że coś niepokojącego dzieje się wokół naszego pojazdu – np. migające światła holownika, nie warto czekać tylko koniecznie stawić się na miejscu. W ten sposób zaoszczędzimy równe 327 zł na odholowaniu, gdyż poniesiemy wtedy jedynie koszt wezwania holownika wynoszący 157 zł.

Znak B-35 „zakaz postoju” z tabliczką T-24 „odholowanie na koszt właściciela”

Do zakazu wyrażonego znakiem B-35 „zakaz postoju” może nie stosować się pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą (o ile nie zastosowano pod znakiem tabliczki z napisem („Dotyczy także …” i symbolem osoby niepełnosprawnej, określonym na tabliczce T-29). Przepis ten stosuje się również do kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową; oraz, kierującego pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki (Art. 8. Ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym). Oznacza to więc, że osoby niepełnosprawne mogą pozostawić swój pojazd w strefie obowiązywania znaku B-35 z T-24 i nie będzie on podlegał usunięciu z ww. miejsca. Warunkiem jest wyłożenie w dobrze widocznym miejscu ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.

Powyższa możliwość nie dotyczy znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” i o tym fakcie muszą pamiętać osoby niepełnosprawne. Jeżeli pozostawią swój samochód na odcinku drogi gdzie obowiązuje ten znak, ich pojazd zostanie usunięty na ich koszt pomimo wyłożonej ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej. Może to być niestety bardzo niemiła niespodzianka i wielka niedogodność, gdyż odzyskanie pojazdu wiąże się z reguły z załatwieniem szeregu formalności i opłat w różnych częściach miasta.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaku B-35 „zakaz postoju” / B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką T-24 „odholowanie na koszt właściciela” .

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 130a. Ust. 1. Pkt 5. Pojazd jest usuwany z drogi w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca podlega karze grzywny w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

C19


Zobacz także

Znak B-35 zakaz postoju
Znak B-36 zakaz zatrzymywania się
Jakie są opłaty za odholowanie pojazdów i kto je ustala
Znak A-24 rowerzyści
Jazda na rowerze bez trzymanki

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.

Komentarze

7 odpowiedzi na „Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela”

  1. […] Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela […]

  2. […] Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela […]

  3. […] Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela […]

  4. […] Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela […]

  5. […] Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela […]

  6. […] Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela […]

  7. […] Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela […]

Pozostaw komentarz