Znak B-36 zakaz zatrzymywania się

Znak drogowy B-36 oznacza zakaz zatrzymania pojazdu za znakiem i dotyczy tej stronie drogi, po której został ustawiony (§ 28. Ust. 3. Pkt. 1. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji). W celu lepszego wskazania kierującym odcinka drogi na którym obowiązuje znak, mogą być pod nim umieszczone tabliczki wskazujące jego początek (tabliczka T-25a), kontynuację (tabliczka T-25b) i odwołanie (tabliczka T-25c); oraz tabliczka T-26 wskazująca stronę placu, której dotyczy znak.

Zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Czyli, nie tylko nie możemy zaparkować samochodu za znakiem na dłużej, ale nawet chwilowo się zatrzymać na włączonym silniku. Tak więc, tłumaczenie, że „my tu zatrzymaliśmy się tylko na chwilę”, „chciałem zrobić zakupy i zaraz wracam”, „no, gdzie mam zaparkować, jak nigdzie nie ma wolnych miejsc”, „my tu tak parkujemy od 30 lat”, etc. jest bezzasadne. Swoim postępowaniem możemy narazić siebie i innych kierujących na niebezpieczeństwo, spowodować utrudnienia w ruchu pojazdów i pogorszenie przepustowości drogi. A znak B-36 właśnie po to jest ustawiany, aby tego uniknąć.

Zakaz zatrzymywania się wyrażony znakiem B-36 obowiązuje do miejsca odwołania tabliczką T-25c lub do miejsca umieszczenia znaku B-35, lub do najbliższego skrzyżowania.

Znak dotyczy wszystkich pojazdów, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych (wysyłających sygnały świetlne) prowadzących czynności na drodze, jak np. policja czy straż miejska. Nie dotyczy natomiast pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego (§ 28. Ust. 3. Pkt. 3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Kierujący, w swoim dobrze zrozumianym interesie, powinien sprawdzić, czy w miejscu zaparkowania auta znak B-36 nie obowiązuje. Lepiej się upewnić i nie narażać się na mandat w wysokości 100 zł i 1 punkt karny.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 28. Ust. 2. Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” oznacza zakaz zatrzymania pojazdu.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

C 19

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Tabliczki wskazujące początek, kontynuację, koniec zakazu postoju lub zatrzymywania się
Odholowanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej
Znak B-41 zakaz ruchu pieszych
Chodzenie po drodze dla rowerów
Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

, ,

przez

Komentarze

8 odpowiedzi na „Znak B-36 zakaz zatrzymywania się”

  1. […] Znak B-36 zakaz zatrzymywania się […]

  2. […] Znak B-36 zakaz zatrzymywania się […]

  3. […] Znak B-36 zakaz zatrzymywania się […]

  4. […] Znak B-36 zakaz zatrzymywania się […]

  5. […] Znak B-36 zakaz zatrzymywania się […]

  6. […] Znak B-36 zakaz zatrzymywania się […]

Pozostaw komentarz