Nieprawidłowe parkowanie pojazdu na jezdni

Parkując swój samochód na jezdni musimy przede wszystkim pamiętać o tym, aby nie utrudniał on poruszania się po drodze innym pojazdom. W związku z tym, jego usytuowanie nie może być całkowicie przypadkowe.

Po pierwsze, warto o tym przypomnieć, należy się zawsze upewnić, że zatrzymanie lub postój jest na danym odcinku drogi możliwy i nieograniczony znakami drogowymi, np. znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” lub B-35 „zakaz postoju”.

Po drugie, sposób zaparkowania pojazdu musi być zgodny ze wskazaniami na znakach drogowych, które ewentualnie zostały przez zarządcę drogi ustawione – np. znak D-18 „parking” i jedna z tabliczek z serii T-30 wskazujących sposób umiejscowienia pojazdu względem krawędzi jezdni.

Po trzecie, jeżeli zarządca drogi nie wskazał sposobu parkowania znakami drogowymi, to kierujący pojazdem powinien zawsze pozostawić swoje auto stosując się do dwóch wytycznych zawartych w art. 46, ust. 2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. A mianowicie, pojazd powinien być zaparkowany jak najbliżej krawędzi jezdni i równolegle do niej.

Stosowanie się do powyższych wytycznych powinno zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, a kierujących uchronić przed mandatem karnym w wysokości 100 zł i jednym punktem karnym.


Wykroczenie

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 46. Ust. 2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

H04


Zobacz także

Znak B-36 zakaz zatrzymywania się
Znak B-35 zakaz postoju
Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych
Przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci
Oddalenie się od samochodu gdy silnik jest w ruchu

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

5 odpowiedzi na „Nieprawidłowe parkowanie pojazdu na jezdni”

  1. […] Nieprawidłowe parkowanie pojazdu na jezdni […]

  2. […] Nieprawidłowe parkowanie pojazdu na jezdni […]

  3. […] Nieprawidłowe parkowanie pojazdu na jezdni […]

  4. […] Nieprawidłowe parkowanie pojazdu na jezdni […]

  5. […] Nieprawidłowe parkowanie pojazdu na jezdni […]

Pozostaw komentarz