Parkowanie przy skrzyżowaniu

Znajomość przepisów ruchu drogowego jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa na drodze i prawidłowego funkcjonowania transportu drogowego. Dlatego też jest to podstawa dla wszystkich użytkowników drogi, aby znać i przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Niestety, z tym bywa różnie. Nie wszyscy ludzie to robią. Można zauważyć różne nieprawidłowości na drodze, takie jak nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości, niezapięcie pasów bezpieczeństwa, przejazdy na czerwonym świetle i inne. W takim przypadku, konsekwencje mogą być poważne i prowadzić do poważnych wypadków i strat materialnych.

Trudności z parkowaniem to kolejny element zwłaszcza w dużych miastach, który może skłaniać niektórych kierowców do łamania przepisów, takich jak: parkowanie na chodnikach, na wyznaczonych miejscach dla niepełnosprawnych, w strefach zakazu parkowania, etc. W takim przypadku, nie tylko stanowi to zagrożenie dla innych użytkowników dróg, ale także może prowadzić do konsekwencji prawnych, takich jak mandaty i punkty karne.

Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Jednym z przepisów ruchu drogowego jest zakaz zatrzymywania się na skrzyżowaniu, który jest ważnym przepisem ruchu drogowego, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo i płynność ruchu. Skrzyżowanie jest miejscem, gdzie wiele różnych dróg i ulic się spotyka, co powoduje wzrost ryzyka wypadków i kolizji. Zatrzymanie się na skrzyżowaniu może utrudniać widoczność innym użytkownikom drogi i utrudniać ruch. Dlatego też ten przepis jest ważny i powinien być przestrzegany przez wszystkich kierowców.

Przepis dotyczący zakazu zatrzymywania się na skrzyżowaniu jest zawarty w Kodeksie Drogowym – ustawie Prawo o ruchu drogowym. W skrócie, przepis ten zabrania kierowcom zatrzymywania się na skrzyżowaniu lub w jego pobliżu.

Art. 49. Ust. 1. Pkt. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Z cytowanego fragmentu wynika, że zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1 Prawa o ruchu drogowym, nie wolno zatrzymywać się na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejazdu lub skrzyżowania.

Na drogach dojazdowych do skrzyżowania zazwyczaj istnieją również podwójnie linie ciągłe P-4, których nie wolno przekraczać i najeżdżać i nie wolno zatrzymywać się wzdłuż nich, co może powodować zmuszanie innych kierowców najeżdżanie na linię. Podwójna linia ciągła oznacza, że zabrania się zmiany pasa ruchu oraz zatrzymywania i postoju pojazdu. Zatrzymywanie się wzdłuż podwójnej linii ciągłej jest niebezpieczne, ponieważ może utrudniać ruch innych pojazdów i zagrażać bezpieczeństwu.

Przy skrzyżowaniach zazwyczaj również istnieją przejścia dla pieszych przy których zatrzymywanie się samochodu jest zabronione w odległości mniejszej niż 10 metrów, chyba że jest to wymagane przez sytuację na drodze, np. w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Przed przejściem dla pieszych powinno się zachować szczególną ostrożność i umożliwić pieszym swobodne i bezpieczne przejście. Zatrzymywanie się przed przejściem dla pieszych jest niebezpieczne i może utrudniać widoczność.

Również pozostawienie samochodu na chodniku przy skrzyżowaniu może ograniczać widoczność i być niebezpieczne dla innych uczestników ruchu, w tym pieszych. W takim wypadku lepiej jest zaparkować w innym, bezpieczniejszym miejscu.

Podsumowując, parkowanie na skrzyżowaniu jest uznawane za wykroczenie i jest karalne mandatem karnym. Przepisy ruchu drogowego zabraniają zatrzymywania się i parkowania w miejscach, w których może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu, w tym na skrzyżowaniach. Kierowcy, którzy łamią ten przepis, są zobowiązani do zapłacenia mandatu i mogą także otrzymać punkty karne. Zaleca się, aby kierowcy przestrzegali przepisów ruchu drogowego i parkowali w miejscach, gdzie jest to dozwolone i bezpieczne.


Wykroczenie

Zatrzymanie pojazdu na skrzyżowaniu / w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 49. Ust. 1. Pkt. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 300 zł

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

5 punktów karnych

Kod

H 19

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Parkowanie przy przejściu dla pieszych
Nieprawidłowe parkowanie pojazdu na jezdni
Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym
Parkowanie na trawniku
Palenie papierosów na przystanku komunikacji miejskiej

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Parkowanie przy skrzyżowaniu”

  1. […] Parkowanie przy skrzyżowaniu […]

Pozostaw komentarz