Parkowanie przy przejściu dla pieszych

Zachowanie i nawyki kierowców parkujących swoje pojazdy w pobliżu przejść dla pieszych bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo pieszych jako uczestników ruchu drogowego … oraz na stan portfela kierowców. 300 zł mandatu za nieprawidłowe parkowanie w pobliżu przejścia dla pieszych lub ewentualne dodatkowe koszty związane z odholowaniem pojazdu w przypadku stwierdzenia realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla pieszych, to już nie przelewki. Dlatego, warto sobie przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące w tym przypadku, a wynikające z Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Przejście dla pieszych – powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, przeznaczoną do przekraczania tych części drogi przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Prawidłowo oznakowane przejście dla pieszych składa się ze znaków drogowych pionowych i poziomych. Oznakowanie pionowe to znak informacyjny D-6 „przejście dla pieszych”. Oznakowanie poziome tzw. „zebra” – równoległe do osi jezdni linie, czyli znak P-10, ten również nazywa się „przejście dla pieszych”. Przejście, które nie posiada jednego z ww. wymienionych znaków nie stanowi prawidłowo oznakowanego przejściem dla pieszych.

10 metrów, to kluczowe w tym przypadku hasło, które warto zapamiętać. Jest to minimalna odległość w jakiej można zatrzymać pojazd od przejścia dla pieszych na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu. Wszyscy kierowcy parkujący w odległości mniejszej niż 10 metrów przed lub za przejściem dla pieszych popełniają wykroczenie i podlegają postępowaniu mandatowemu. O czym warto wspomnieć dotyczy to całej drogi, czyli nie tylko jezdni, ale i chodnika znajdującego się tuż przy jezdni lub ewentualnie trawnika oddzielającego jezdnię od chodnika.

Parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych

Przepisy zapewniają w ten sposób bezpieczeństwo pieszym poprzez zapewnienie im maksymalnie szerokiego pola obserwacji pojazdów nadjeżdżających w okolice przejścia z jego obu stron. A, kierowcom zbliżającym się do przejścia, którzy są już zobligowani do zachowania szczególnej ostrożności, czas na zwolnienie pojazdu w reakcji na dostrzeżenie zbliżającego się do przejścia pieszego.

Dobra widoczność w obu przypadkach ma zasadnicze znaczenie, a samochody parkujące przy przejściach skutecznie ją ograniczają. W efekcie może dojść do sytuacji, w której pieszy nie będąc w stanie obserwować zbliżających się do przejścia pojazdów ze względu na zaparkowany na jezdni tuż przed przejściem na jezdni samochód, wychodzi bezpośrednio pod koła nadjeżdżającego auta, w którym kierowca nie ma czasu na jakąkolwiek reakcję.
Ustawodawca przewidział w takich sytuacjach możliwość ukarania nieprawidłowo parkującego kierowcy kwotą w wysokości od 100 zł do 300 zł i dodatkowo pięcioma punktami karnymi. W przypadkach, w których stwierdzone zostanie realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych możliwe jest również odholowanie pojazdu.


Wykroczenie

Zatrzymanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 49. Ust. 1. Pkt 2. Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca podlega karze grzywny w wysokości od 100 zł do 300 zł

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

5 punktów karnych

Kod

H 18

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Parkowanie przy przejściu dla pieszych na drodze jednokierunkowej
Niszczenie znaków drogowych
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu zabezpieczonym barierkami
Czy pojazd uprzywilejowany może stać na zakazie?
Zielona strzałka do skrętu w prawo

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

7 odpowiedzi na „Parkowanie przy przejściu dla pieszych”

  1. […] Parkowanie przy przejściu dla pieszych […]

  2. […] Parkowanie przy przejściu dla pieszych […]

  3. […] Parkowanie przy przejściu dla pieszych […]

  4. […] Parkowanie przy przejściu dla pieszych […]

  5. […] Parkowanie przy przejściu dla pieszych […]

  6. […] Parkowanie przy przejściu dla pieszych […]

Pozostaw komentarz