Parkowanie przy przejściu dla pieszych na drodze jednokierunkowej

Kontynuując temat związany z bezpiecznym przejściem na drugą stronę ulicy rozpoczęty w poniższym artykule (patrz Linki poniżej) warto zwrócić uwagę na nieco inne przepisy parkowania pojazdów przy przejściach dla pieszych na drogach jednokierunkowych. W takich przypadkach obowiązuje zasada, że minimalna 10-cio metrowa odległość obowiązuje pojazdy zaparkowane przed przejściem dla pieszych, tzn. od strony przejścia z której nadjeżdżają samochody. Chodzi oczywiście o zapewnienie dobrej widoczności pieszemu w kierunku, z którego zbliżają się auta. Strona za przejściem na drodze jednokierunkowej jest dla pieszego bezpieczna, z tego kierunku nie powinien spodziewać się żadnego pojazdu. I, w związku z tym, z tej strony przejścia, pojazdy mogą być zaparkowane bezpośrednio za przejściem dla pieszych.

Opisana sytuacja jest dobrze widoczna na zdjęciu głównym do niniejszego artykułu. Widoczność na przejściu zabezpieczona jest słupkami tylko ze strony skąd nadjeżdżają pojazdy, natomiast za przejściem samochód zaparkowany jest w minimalnej od niego odległości.

Przejście dla pieszych – powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, przeznaczoną do przekraczania tych części drogi przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Prawidłowo oznakowane przejście dla pieszych składa się ze znaków drogowych pionowych i poziomych. Oznakowanie pionowe to znak informacyjny D-6 „przejście dla pieszych”. Oznakowanie poziome tzw. „zebra” – równoległe do osi jezdni linie, czyli znak P-10, ten również nazywa się „przejście dla pieszych”. Przejście, które nie posiada jednego z ww. wymienionych znaków nie stanowi prawidłowo oznakowanego przejściem dla pieszych.


Wykroczenie

Zatrzymanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 metrów przed przejściem dla pieszych na drodze jednokierunkowej.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 49. Ust. 1. Pkt 2. Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 100 zł do 300 zł

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

5 punktów karnych

Kod

H 18

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Parkowanie przy przejściu dla pieszych
Niezachowanie wymaganego odstępu podczas jazdy w tunelu
Wjeżdżanie na skrzyżowanie bez możliwości kontynuowania jazdy za skrzyżowaniem
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym
Znak C-16 droga dla pieszych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

6 odpowiedzi na „Parkowanie przy przejściu dla pieszych na drodze jednokierunkowej”

  1. […] Parkowanie przy przejściu dla pieszych na drodze jednokierunkowej […]

  2. […] Parkowanie przy przejściu dla pieszych na drodze jednokierunkowej […]

  3. […] Parkowanie przy przejściu dla pieszych na drodze jednokierunkowej […]

  4. […] Parkowanie przy przejściu dla pieszych na drodze jednokierunkowej […]

  5. […] Parkowanie przy przejściu dla pieszych na drodze jednokierunkowej […]

  6. […] Parkowanie przy przejściu dla pieszych na drodze jednokierunkowej […]

Pozostaw komentarz