Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

Niemożliwe? A jednak, takie sytuacje się zdarzają. Niecierpliwy kierowca dochodzi do wniosku, że pojazd uprzywilejowany jedzie za wolno, więc postanawia go wyprzedzić!

Nie, w obszarze zabudowanym wyprzedzanie pojazdów uprzywilejowanych, takich jak policja, pogotowie czy straż pożarna, jest zabronione! Należy zachować bezpieczną odległość i umożliwić służbom swobodne poruszanie się.

Pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Z reguły, kierowca pojazdu uprzywilejowanego włącza światła niebieskie i sygnał dźwiękowy, aby skrócić czas dojazdu do miejsca, w którym jest zagrożone czyjeś zdrowie lub życie. Albo też, przewożąc osobę, która powinna trafić jak najszybciej do miejsca docelowego. Często liczą się dosłownie sekundy, a kierujący pojazdem uprzywilejowanym skupiony jest maksymalnie na bezpieczeństwie przejazdu.

Jakie procesy myślowe zachodzą w głowie kierowcy samochodu, który postanawia wyprzedzić jadący na sygnale pojazd, pozostaje tajemnicą. Prawdopodobnie żadne.

Wyprzedzanie pojazdów uprzywilejowanych na obszarze zabudowanym jest wykroczeniem i może być karane grzywną i punktami karnymi. Ostateczna wysokość kary i ewentualne dodatkowe sankcje zależą od okoliczności i decyzji policji lub sądu. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo i swoboda poruszania się pojazdów uprzywilejowanych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.


Wykroczenie

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 24. Ust. 11. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92b. Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 1000 zł. Kwota mandatu wzrośnie do 2000 zł jeżeli wykroczenie zostanie popełnione w warunkach recydywy.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

10 punktów karnych

Kod

F 09

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Zakaz wyprzedzania na przejazdach kolejowych
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym
Utrudnianie dostępu i wyjazdu innego pojazdu
Nieprawidłowe parkowanie pojazdu na jezdni
Używanie klaksonu na obszarze zabudowanym

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym”

  1. […] Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym […]

Pozostaw komentarz