Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym

Pieszy powinien przechodzić przez jezdnię w miejscu do tego wyznaczonym, takim jak przejście dla pieszych – oznakowanym znakami pionowymi D-6 „przejście dla pieszych” i znakiem poziomym P-10 „przejście dla pieszych”, ewentualnie z dodatkową sygnalizacją świetlną, czyli sygnalizatorem S-5. Pieszy powinien zawsze upewnić się, że jest bezpiecznie przed przejściem na drugą stronę ulicy, patrząc w obie strony i upewniając się, że nie ma pojazdów, które mogą mu zagrozić. Pieszy powinien zawsze zachować szczególną uwagę w trakcie przechodzenia przez jezdnię, a zwłaszcza w nocy lub przy słabej widoczności.

Są sytuacje, w których pieszy może przejść przez jezdnię poza wyznaczonym przejściem dla pieszych. Na przykład, jeśli ma do pokonania krótki odcinek drogi, a najbliższe przejście dla pieszych jest znacznie oddalone (ok 100 m), pieszy może przejść przez jezdnię w bezpiecznym miejscu, zgodnie z przepisami drogowymi. Pieszy powinien jednak upewnić się, że może to zrobić bezpiecznie, ustępując pierwszeństwa jadącym pojazdom. Mówi o tym art. 13, ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Art. 13. Ust. 2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Fragment filmu „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz” (1978) w reżyserii Stanisława Barei

Pieszy może przechodzić przez jezdnię także na skrzyżowaniu dróg, nawet jeśli w obrębie skrzyżowania nie ma wyznaczonych przejść dla pieszych, a znajduje się ono w mniejszej odległości niż 100 metrów do najbliższego przejścia oznakowanego. Powinien jednak wtedy upewnić się, że jest bezpiecznie i ustąpić pierwszeństwa pojazdom. Pieszy powinien być szczególnie ostrożny właśnie na skrzyżowaniach, które nie mają oznakowanych przejść dla pieszych i powinien korzystać z nich tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne.

Pieszy powinien uważać przy przechodzeniu przez jezdnię, ponieważ jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych czynności, jakie może wykonać w ruchu drogowym. Wiele wypadków z udziałem pieszych jest spowodowanych nieostrożnym przechodzeniem przez jezdnię. Piesi są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo ze względu na brak ochrony, jaką posiadają kierowcy pojazdów. Piesi są również mniej widoczni dla kierowców, a kierowcy mogą mieć trudności z ocenieniem ich prędkości lub kierunku ruchu. Dlatego piesi powinni być bardzo ostrożni i przestrzegać przepisów drogowych, takich jak korzystanie z przejść dla pieszych, patrzenie w obie strony przed przejściem przez jezdnię oraz zachowanie szczególnej ostrożności w nocy lub przy słabej widoczności.

Nie można stosować zasady przechodzenia przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym w centrach ruchliwych miast. W centrum miasta, gdzie ruch jest bardzo intensywny i szybki, przejście przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym jest bardzo niebezpieczne. Przejście dla pieszych zapewnia bezpieczeństwo pieszym, sygnalizacja świetlna oraz odpowiednie oznakowanie pomagają w kontrolowaniu ruchu i unikaniu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Piesi powinni korzystać z przejść dla pieszych, nawet jeśli oznacza to dłuższą drogę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Art. 13. Ust. 3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w Ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Należy pamiętać, że korzystanie z przejść dla pieszych jest obowiązkowe, a przechodzenie przez jezdnię przez pieszego w miejscu niewyznaczonym jest wykroczeniem i może być karane mandatem karnym. Oczywiście każda sytuacja musi być rozpatrywana indywidualnie.

Aby uzyskać pełne informacje prawne dotyczące wykroczenia, zapraszamy do kontynuowania lektury.


Wykroczenie

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 13. Ust. 1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem Ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 50 zł

Punkty karne

0

Kod

Brak

Uprawnienia Mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Opóźnienie zejścia z przejścia dla pieszych
Przejście na czerwonym świetle
Nagłe wejście na przejście dla pieszych
Pierwszeństwo pieszego na przejściu przed pojazdem nie obejmuje tramwaju
Strefa zamieszkania

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

4 odpowiedzi na „Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym”

  1. […] Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym […]

  2. […] Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym […]

  3. […] Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym […]

  4. […] Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym […]

Pozostaw komentarz