Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym

Pieszy powinien przechodzić przez jezdnię w miejscu do tego wyznaczonym, takim jak przejście dla pieszych – oznakowanym znakami pionowymi D-6 „przejście dla pieszych” i znakiem poziomym P-10 „przejście dla pieszych”, ewentualnie z dodatkową sygnalizacją świetlną, czyli sygnalizatorem S-5. Pieszy powinien zawsze upewnić się, że jest bezpiecznie przed przejściem na drugą stronę ulicy, patrząc w obie strony i upewniając się, że nie ma pojazdów, które mogą mu zagrozić. Pieszy powinien zawsze zachować szczególną uwagę w trakcie przechodzenia przez jezdnię, a zwłaszcza w nocy lub przy słabej widoczności.

Są sytuacje, w których pieszy może przejść przez jezdnię poza wyznaczonym przejściem dla pieszych. Na przykład, jeśli ma do pokonania krótki odcinek drogi, a najbliższe przejście dla pieszych jest znacznie oddalone (ok 100 m), pieszy może przejść przez jezdnię w bezpiecznym miejscu, zgodnie z przepisami drogowymi. Pieszy powinien jednak upewnić się, że może to zrobić bezpiecznie, ustępując pierwszeństwa jadącym pojazdom. Mówi o tym art. 13, ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Art. 13. Ust. 2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Fragment filmu „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz” (1978) w reżyserii Stanisława Barei

Pieszy może przechodzić przez jezdnię także na skrzyżowaniu dróg, nawet jeśli w obrębie skrzyżowania nie ma wyznaczonych przejść dla pieszych, a znajduje się ono w mniejszej odległości niż 100 metrów do najbliższego przejścia oznakowanego. Powinien jednak wtedy upewnić się, że jest bezpiecznie i ustąpić pierwszeństwa pojazdom. Pieszy powinien być szczególnie ostrożny właśnie na skrzyżowaniach, które nie mają oznakowanych przejść dla pieszych i powinien korzystać z nich tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne.

Pieszy powinien uważać przy przechodzeniu przez jezdnię, ponieważ jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych czynności, jakie może wykonać w ruchu drogowym. Wiele wypadków z udziałem pieszych jest spowodowanych nieostrożnym przechodzeniem przez jezdnię. Piesi są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo ze względu na brak ochrony, jaką posiadają kierowcy pojazdów. Piesi są również mniej widoczni dla kierowców, a kierowcy mogą mieć trudności z ocenieniem ich prędkości lub kierunku ruchu. Dlatego piesi powinni być bardzo ostrożni i przestrzegać przepisów drogowych, takich jak korzystanie z przejść dla pieszych, patrzenie w obie strony przed przejściem przez jezdnię oraz zachowanie szczególnej ostrożności w nocy lub przy słabej widoczności.

Nie można stosować zasady przechodzenia przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym w centrach ruchliwych miast. W centrum miasta, gdzie ruch jest bardzo intensywny i szybki, przejście przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym jest bardzo niebezpieczne. Przejście dla pieszych zapewnia bezpieczeństwo pieszym, sygnalizacja świetlna oraz odpowiednie oznakowanie pomagają w kontrolowaniu ruchu i unikaniu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Piesi powinni korzystać z przejść dla pieszych, nawet jeśli oznacza to dłuższą drogę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Art. 13. Ust. 3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w Ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Należy pamiętać, że korzystanie z przejść dla pieszych jest obowiązkowe, a przechodzenie przez jezdnię przez pieszego w miejscu niewyznaczonym jest wykroczeniem i może być karane mandatem karnym. Oczywiście każda sytuacja musi być rozpatrywana indywidualnie.

Aby uzyskać pełne informacje prawne dotyczące wykroczenia, zapraszamy do kontynuowania lektury.

Przejdź na stronę 2.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

2 odpowiedzi na „Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym”

  1. […] Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym […]

%d bloggers like this: