Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu

Zgodnie z danymi i raportami dotyczącymi bezpieczeństwa hulajnóg elektrycznych, nadużywanie alkoholu przed jazdą na hulajnodze może zwiększać ryzyko wypadków i obrażeń. Dlatego zawsze należy zachować ostrożność i używać hulajnóg elektrycznych tylko w trzeźwym stanie, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i przepisami prawa. Wiele firm wynajmujących hulajnogi elektryczne również nakłada wymóg na swoich użytkowników, żeby jechali trzeźwi i nie stosowali alkoholu przed korzystaniem z ich usługi.

Jadąc hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu, użytkownik naraża siebie oraz innych na poważne ryzyko wypadku i obrażeń. Podobnie jak w przypadku prowadzenia samochodu lub roweru, alkohol wpływa negatywnie na zdolność do skupienia, koordynacji ruchowej i reakcji, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Prowadzenie hulajnogi elektrycznej pod wpływem alkoholu lub po jego użyciu jest uznawane za wykroczenie lub przestępstwo i jest karane grzywną lub nawet pozbawieniem wolności. Kara może być również wyższa, jeśli jazda po alkoholu spowoduje wypadek z obrażeniami lub śmiercią.

Wysokość mandatu w przypadku zakwalifikowania czynu jako wykroczenie, zależy od ilości alkoholu w organizmie. Jak to już zostało napisane we wcześniejszym artykule: „Po spożyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości?”, w Polsce, stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg. Natomiast stan „wskazujący na spożycie alkoholu” występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub gdy obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

W przypadku, gdy użytkownik hulajnogi wypił więcej i poziom alkoholu przekracza 0,5 promila, zostanie ukarany mandatem wyższym, w wysokości 2500 zł – „Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu”. Jeżeli zostanie złapany w stanie „po użyciu alkoholu”, tzn. gdy poziom alkoholu we krwi jest niższy niż 0,5 promila, mandat karny wyniesie 1000 zł.

Hulajnogą elektryczną naprawdę warto jeździć, ale na trzeźwo. Jest to bezpieczne i przyjemne doświadczenie, które może być przydatne w wielu sytuacjach. Hulajnogi elektryczne są coraz bardziej popularne jako alternatywa dla innych środków transportu, ponieważ są wygodne, szybkie i łatwe w użyciu. Bezpieczne korzystanie z hulajnogi elektrycznej wymaga jedynie niewielkiej uwagi i ostrożności, a także minimalnej znajomości przepisów ruchu drogowego.

Ponadto, jazda na hulajnodze elektrycznej na trzeźwo może pomóc w zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne i przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i hałasu w miastach.

Warto jednak pamiętać, że korzystanie z hulajnogi elektrycznej wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym noszenia kasku ochronnego, używania odblasków, jeżdżenia po wyznaczonych drogach dla rowerów lub drogach dla pieszych i rowerów, a także przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Dzięki temu możemy cieszyć się korzystaniem z hulajnogi elektrycznej bez ryzyka wypadku lub kary za złamanie przepisów.


Wykroczenie

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 45. Ust. 1. Pkt. 1. Zabrania się kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

(Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.)

Art. 87. § 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 1000 zł.

Punkty karne

brak

Kod

brak

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Po spożyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości?
Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym
Samowolne umieszczanie znaków
Nieumieszczanie informacji o szkodliwości picia alkoholu

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

3 odpowiedzi na „Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu”

  1. […] Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu […]

  2. […] Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu […]

  3. […] Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu […]

Pozostaw komentarz