Brak wyznaczonych miejsc parkingowych w strefie zamieszkania

Ogólnie rzecz biorąc, strefa zamieszkania to obszar na terenie zabudowanym, gdzie obowiązują specjalne przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i innych uczestników ruchu. Strefy te, oznaczone znakami drogowymi D-40 i D-41, charakteryzują się ograniczeniami prędkości oraz szczególnymi zasadami ruchu drogowego. W strefach zamieszkania prędkość pojazdów jest ograniczona do 20 km/h, a piesi zawsze mają pierwszeństwo przed pojazdem. Celem takich obszarów jest zazwyczaj poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy poruszają się pieszo.

Strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi

Innym elementem charakterystycznym dla strefy zamieszkania jest wprowadzenie szczególnych zasad dotyczących parkowania. W tego rodzaju obszarach istnieją specjalnie wyznaczone miejsca parkingowe oznaczone znakami P-18 i D-18, a zaparkowanie poza nimi jest zabronione lub obwarowane dodatkowymi ograniczeniami. Naruszenie przepisów dotyczących parkowania w strefie zamieszkania może skutkować nałożeniem mandatu.

Jeśli w strefie zamieszkania nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, nie oznacza to, że strefa ta jest automatycznie uznawana za nieważną. Może, po prostu, być to sytuacja, gdzie ze względu na zbyt mało miejsca nie jest możliwe wyznaczenie konkretnych miejsc parkingowych, aby nie zakłócać ruchu pieszych, ani nie utrudniać dostępu do budynków mieszkalnych. Kierowcy powinni być świadomi tych zasad i dostosowywać się do nich w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla pieszych i nie utrudniać im swobodnego poruszania się.


Wykroczenie

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 49. Ust. 2. Pkt 4. Zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

H 28

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Niezachowanie zasad ostrożności
Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu
Udostępnianie papierosów nieletnim
Handel na terenie gminy poza miejscem wyznaczonym
Samowolne umieszczanie znaków

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz