Nieumieszczanie informacji o szkodliwości picia alkoholu

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu”, reguluje kompleksowo politykę państwa w kwestiach handlu wyrobami alkoholowymi, zapobiegania ich spożywaniu, postępowania z osobami uzależnionymi i leczenia, a także „ochrony niepijących przed ekspansywnym postępowaniem pijących”.

Średnia spożycia alkoholu w Polsce jest wyższa niż średnia europejska – według danych WHO w Polsce na jednego mieszkańca przypadało w 2016 roku średnio 10,4 litra czystego alkoholu etylowego, co sprawia, że Polska znajduje się w czołówce europejskich państw pod względem spożycia alkoholu. Na świecie, średnie spożycie alkoholu wśród osób, które deklarują picie, wynosi 33 gramy czystego alkoholu etylowego dziennie. Tyle zawierają 2 kieliszki wina (po 150 ml), duże piwo (750 ml) lub dwa kieliszki alkoholi wysokoprocentowych (po 40 ml). (Źródło: stopuzaleznieniom.pl)

Alkohol etylowy do celów spożywczych (Etanol) otrzymuje się w wyniku fermentacji alkoholowej. Podstawowymi surowcami do produkcji etanolu są buraki cukrowe, trzcina cukrowa, ziemniaki i wiele innych roślin. Etanol jest substancją narkotyczną z kategorii depresantów. W małych dawkach – rzędu 30–35 ml (duże piwo, dwa kieliszki wódki) wywołuje on stan pobudzenia, przyspieszone bicie serca, rozszerzenie źrenic, zaprzestanie odczuwania zmęczenia i ogólną poprawę nastroju. U zdrowej, młodej osoby, która do tej pory nie spożywała alkoholu, wypicie 100 g etanolu (ok. 1/4 l wódki) powoduje już zwykle stan silnego zamroczenia – objawiający się utratą sprawności ruchowej, problemami z utrzymaniem równowagi, utratą kontroli nad własnymi emocjami. W skrajnych postaciach zamroczenie alkoholowe przejawia się czasami całkowitą utratą świadomości i zanikami pamięci, zanika zdolność koncentracji i oceny sytuacji, pamięć, mowa, widzenie staje się nieostre. Często alkohol leży u podstaw zachowań agresywnych i impulsywnych oraz zaburza zdolność logicznego myślenia. (Źródło: Wikipedia)

Fragment filmu „Żandarm z Saint-Tropez” z 1964 r. w reż. Jeana Giraulta

Nie trzeba więc więcej dowodów na stwierdzenie, że spożywanie alkoholu jest szkodliwe dla zdrowia i niesie ze sobą wyłącznie negatywne następstwa. Nigdy nie jest za wiele przypominania o tej oczywistej oczywistości zwłaszcza w momencie zakupu alkoholu, chociaż kto wtedy zamierza takie rzeczy czytać i przyswajać oraz się do nich dostosować. Niemniej, ww. ustawa nakazuje ażeby w punktach sprzedaży alkoholu informacja o szkodliwości jego spożycia się znalazła.

Art. 13. Ust. 2. W miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Nieumieszczenie takiego rodzaju pouczenia w placówce handlowej, chociażby o treści następującej: „Alkohol szkodzi zdrowiu. ½ litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego”, jest wykroczeniem. W takim wypadku właściciel lub zarządca sklepu zostanie ukarany mandatem karnym w wysokości 150 zł.

Aby uzyskać pełne informacje prawne dotyczące wykroczenia, zapraszamy do kontynuowania lektury.


Wykroczenie

Nieumieszczenie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Art. 45. Pkt. 2. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 1 i 2 nie uwidacznia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, podlega karze grzywny.

Wysokość mandatu

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 150 zł

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Po spożyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości?
Rozlepianie plakatów
Zaśmiecanie
Umieszczanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym
Spożywanie i usiłowanie spożycia alkoholu w miejscu publicznym

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

4 odpowiedzi na „Nieumieszczanie informacji o szkodliwości picia alkoholu”

  1. […] Nieumieszczanie informacji o szkodliwości picia alkoholu […]

  2. […] Nieumieszczanie informacji o szkodliwości picia alkoholu […]

  3. […] Nieumieszczanie informacji o szkodliwości picia alkoholu […]

  4. […] Nieumieszczanie informacji o szkodliwości picia alkoholu […]

Pozostaw komentarz