Po spożyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości?

Według danych Europejskiej Organizacji Badań nad Alkoholizmem (European Alcohol Research Organisation), w 2018 roku średnie spożycie alkoholu w Europie wynosiło około 10,5 litra czystego alkoholu na osobę. Jednak występują znaczne różnice między krajami. Na przykład, w krajach takich jak Węgry, Czechy, Słowacja, Niemcy i Austria, średnie spożycie alkoholu przekracza 12 litrów czystego alkoholu na osobę, podczas gdy w krajach takich jak Islandia, Norwegia, Szwecja i Finlandia średnie spożycie jest znacznie niższe i wynosi około 6-7 litrów czystego alkoholu na osobę.

W Polsce średnie spożycie alkoholu wynosi około 12 litrów czystego alkoholu na osobę rocznie. Jest to powyżej średniej europejskiej i stawia Polskę w grupie krajów z wysokim spożyciem alkoholu. Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, w Polsce ponad połowa dorosłych spożywa alkohol, a co piąty Polak jest uznawany za pijącego nadmiernie. W Polsce alkohol jest głównym czynnikiem ryzyka zdrowotnego i przyczynia się do wielu poważnych chorób i zgonów. Nadmierne spożycie alkoholu może powodować poważne problemy zdrowotne, takie jak choroby serca, cukrzyca, choroby wątroby, układu krwionośnego i nerwowego, a także raka. Dlatego ważne jest, aby kontrolować ilość alkoholu spożywanego i unikać nadmiernego picia.

Ponadto, w wielu krajach, w tym również w Polsce, nadal istnieje problem z prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu. Pomimo wprowadzenia surowych przepisów i kampanii edukacyjnych, wciąż istnieją ludzie, którzy decydują się na prowadzenie pojazdu po wypiciu alkoholu, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach.

Fragment filmu „Brunet wieczorową porą” w reż. Stanisława Barei

Wyniki badań wskazują, że pomimo ogólnego spadku liczby wypadków drogowych, wciąż znaczna część z nich jest związana z prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu. Dlatego konieczne jest kontynuowanie działań zmierzających do zmniejszenia tego zjawiska i poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Określenie poziomu alkoholu mające na celu określenie stanu osoby nietrzeźwej jest ważne w przypadkach osób złapanych na prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu, ponieważ poziom alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu jest wskaźnikiem stopnia zaburzenia zdolności psychofizycznych wynikających z alkoholu. Im wyższy poziom alkoholu, tym bardziej prawdopodobne jest, że osoba ta jest niezdolna do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, co zwiększa ryzyko powstania wypadku drogowego.

Informacje o poziomie alkoholu są również istotne w kontekście postępowania karnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego, prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu może być uznane za przestępstwo, jeśli stan nietrzeźwości lub stan „wskazujący na spożycie alkoholu” został udowodniony. Poziom alkoholu jest więc czynnikiem, który decyduje o stopniu odpowiedzialności karnej i wysokości kary w takich przypadkach.

W Polsce, stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg. Natomiast stan „wskazujący na spożycie alkoholu” występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub gdy obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

Innymi słowy, stan po użyciu alkoholu może być uznany za stan nietrzeźwości lub stan „wskazujący na spożycie alkoholu” w zależności od poziomu alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu. W obu przypadkach może istnieć ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych i prawnych związanych z prowadzeniem pojazdu mechanicznego lub innej czynności wymagającej trzeźwości.


Zobacz także

Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu
Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu
Nieumieszczanie informacji o szkodliwości picia alkoholu
Spożywanie i usiłowanie spożycia alkoholu w miejscu publicznym
Przeklinanie w miejscu publicznym

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

4 odpowiedzi na „Po spożyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości?”

  1. […] Po spożyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości? […]

  2. […] od ilości alkoholu w organizmie. Jak to już zostało napisane we wcześniejszym artykule: „Po spożyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości?”, w Polsce, stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 […]

  3. […] Po spożyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości? – mandatownik.pl 31/01/2023 […]

  4. […] Po spożyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości? […]

Pozostaw komentarz