Malowanie graffiti

Graffiti jest często postrzegane jako forma sztuki ulicznej, jednak nie jest to regułą. Graffiti może być różnej jakości artystycznej i niektóre prace mogą być uważane za sztukę, podczas gdy inne mogą być uważane za wandalizm lub działanie bez znaczenia artystycznego. Ostatecznie, to, czy graffiti jest postrzegane jako sztuka, zależy od indywidualnej opinii i perspektywy osoby oglądającej.

Malowanie graffiti nie zawsze jest dozwolone. Zazwyczaj jest to forma nielegalnej sztuki ulicznej i może być traktowane jako niszczenie mienia, jeśli jest wykonywane bez zgody właściciela budynku lub terenu. Są jednak miejsca, gdzie malowanie graffiti jest dozwolone, np. na specjalnie przeznaczonych ścianach lub murach, a nawet jest promowane jako forma sztuki ulicznej.

Malowanie graffiti może być traktowane jako wykroczenie lub przestępstwo, w zależności od kontekstu i okoliczności. Jest uważane za wykroczenie zgodnie z kodeksem wykroczeń, za które grozi mandat lub nawet kara aresztu. Jeśli jednak szkoda wynikła z malowania graffiti jest większa niż na przykład koszt usunięcia, wówczas może być to już przestępstwo, np. zniszczenie mienia.

Malowanie graffiti jest uważane za wykroczenie, jeśli jest wykonywane bez zgody właściciela budynku lub terenu na którym się znajduje. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, za nielegalne malowanie graffiti grozi mandat lub nawet kara aresztu – w przypadku skierowania sprawy do sądu. Jeśli graffiti jest wykonywane na prywatnej własności, właściciel ma prawo do usunięcia go na swój koszt, a osoba odpowiedzialna za jego namalowanie może zostać obciążona kosztami usunięcia. Oczywiście w przypadku złapania lub zidentyfikowania sprawcy.

Osobie, która maluje nielegalne graffiti, mogą zostać zabrane przybory do malowania. Jest to jedna z kar, jakie można nałożyć na osobę odpowiedzialną za nielegalne graffiti, zgodnie z kodeksem wykroczeń. Zabranie przyborów do malowania jest rozwiązaniem, które ma na celu zniechęcenie do ponownego popełnienia wykroczenia. Zabranie przyborów jest zwykle stosowane jako kara dodatkowa.

Ściganie osób odpowiedzialnych za malowanie nielegalnego graffiti może nastąpić na wniosek pokrzywdzonego, czyli właściciela budynku lub terenu na którym zostało namalowane graffiti, lub na wniosek organów porządku publicznego, jak Policja lub Straż Miejska, które mogą ścigać osoby odpowiedzialne za malowanie nielegalnego graffiti nawet bez wniosku pokrzywdzonego.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do zakazu umieszczania w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym napisu / rysunku.

Kwalifikacja prawna

Kodeks wykroczeń – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.

Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Wysokość mandatu

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 20 do 500 zł

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Rozlepianie plakatów
Umieszczanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym
Przeklinanie w miejscu publicznym
Samowolne umieszczanie znaków
Nieumieszczanie informacji o szkodliwości picia alkoholu

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Malowanie graffiti”

  1. […] Malowanie graffiti […]

Pozostaw komentarz