Rozlepianie plakatów

Nielegalne plakaty najczęściej są naklejane na elementach przestrzeni miejskiej, które są dobrze widoczne i przyciągają uwagę przechodniów, takich jak:

  • Słupy energetyczne i latarnie uliczne – ze względu na łatwą dostępność oraz duże ilości takich elementów w przestrzeni miejskiej
  • Ściany budynków – szczególnie te o dużych powierzchniach, np. pustostany, budynki w trakcie remontów, hale magazynowe
  • Przystanki autobusowe i tramwajowe – ze względu na dużą liczbę użytkowników komunikacji miejskiej
  • Ogrodzenia i balustrady – zwykle przy ulicach i ciągach pieszych
  • Tablice informacyjne – szczególnie te, które nie są regularnie kontrolowane lub utrzymywane przez władze miejskie
  • Pojemniki na śmieci – ponieważ są to miejsca, gdzie ludzie często zatrzymują się na chwilę, aby wyrzucić śmieci, a tym samym są łatwo dostępne dla plakaciarzy
  • Miejsca publiczne, np. place, skwery, parki – ze względu na dużą liczbę ludzi, którzy tam przebywają

Masowe naklejanie plakatów w różnych miejscach przestrzeni miejskiej z pewnością nie przyczynia się do poprawy estetyki miasta. W rzeczywistości, nielegalne plakaty często zanieczyszczają i szpecą przestrzeń publiczną, a ich usuwanie wymaga kosztownych działań.

Nielegalne plakaty często naruszają również prawo i regulacje miejskie. Ponadto, naklejanie plakatów może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza w przypadku, gdy plakaty zasłaniają znaki drogowe lub inne informacje ważne dla bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

W związku z powyższym, aby dbać o estetykę i bezpieczeństwo przestrzeni miejskiej, ważne jest, aby plakaty były naklejane tylko w wyznaczonych miejscach, np. na specjalnych tablicach ogłoszeń, które są wydzielone i przeznaczone do tego celu.

Osoby, które chcą naklejać plakaty na jakimś obiekcie lub terenie, powinny również mieć zgodę właściciela lub zarządcy danej nieruchomości, aby uniknąć oskarżeń o naruszenie prawa. Właściciel lub zarządca ma prawo decydować, jakie działania są dozwolone na jego terenie i może odmówić wydania zgody na umieszczenie tam plakatu.

Zazwyczaj, w przypadku dużych obiektów, takich jak budynki biurowe lub sklepy, osoby chcące umieścić plakaty muszą uzyskać zgodę właściciela lub zarządcy nieruchomości. W przypadku przestrzeni publicznej, na przykład na przystankach autobusowych, osoby chcące umieścić plakaty muszą uzyskać zgodę władz miejskich.

Bez zgody właściciela lub zarządcy terenu, umieszczanie plakatów jest uważane za nielegalne i może prowadzić do nałożenia na sprawcę mandatu lub innych sankcji.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do zakazu umieszczania w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym plakatu / afiszu / apelu / ulotki.

Kwalifikacja prawna

Kodeks wykroczeń – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.

Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Wysokość mandatu

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 20 do 500 zł

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Malowanie graffiti
Szczucie psem człowieka
Po spożyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości?
Nieobyczajny wybryk
Usuwanie wraków z drogi publicznej

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

2 odpowiedzi na „Rozlepianie plakatów”

Pozostaw komentarz