Niewyposażenie nieruchomości w pojemniki na śmiecie

Prawdopodobnie większość ludzi chciałaby żyć w czystym i niezaśmieconym otoczeniu. Świadomość problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego stale rośnie, a ludzie coraz bardziej zdają sobie sprawę z konieczności ochrony i zachowania naszej planety dla przyszłych pokoleń. Jednak preferencje i zaangażowanie w kwestie ekologiczne mogą się różnić między jednostkami i społecznościami.

Ale, każdy z nas ponosi odpowiedzialność za utrzymanie czystości w swoim najbliższym otoczeniu. Dbając o czystość wokół siebie, może przyczynić się do poprawy jakości życia i ochrony środowiska. A, istnieje wiele prostych działań, które możemy podjąć, takich jak segregacja odpadów, recykling, ograniczanie zużycia wody i energii, unikanie zanieczyszczania powietrza czy utrzymanie porządku wokół domu. Indywidualne wysiłki w utrzymaniu czystego otoczenia mają ogromne znaczenie, a ich suma może mieć pozytywny wpływ na nasze wspólne środowisko.

Zbieranie i segregowanie śmieci to czynności, które wykonujemy na co dzień i które mają istotny wpływ na lepszą jakość życia w czystym otoczeniu. Odpowiednie gospodarowanie odpadami jest kluczowe dla ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Oto kilka powodów:

  • Redukcja odpadów – segregacja odpadów umożliwia identyfikację i oddzielenie materiałów, które można poddać recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu. Dzięki temu mniej odpadów trafia na składowiska lub spalarnie, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.
  • Recykling – poprzez segregację odpadów i oddawanie ich do odpowiednich punktów recyklingu, surowce mogą być odzyskiwane i ponownie wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów, co pomaga w oszczędzaniu zasobów naturalnych i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  • Ochrona środowiska – poprawne segregowanie odpadów chroni środowisko przed zanieczyszczeniem. Unikamy składowania odpadów na dziko, co może prowadzić do skażenia gleby, wód gruntowych i powietrza.
  • Zdrowie publiczne – składowiska odpadów są miejscami, w których mogą się rozmnażać szkodliwe mikroorganizmy, przyciągają owady i gryzonie. Poprawne gospodarowanie odpadami zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób związanych z z nimi związanych.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić odpowiednie pojemniki na odpady i zachęcać do segregacji śmieci. Wynika to bezpośrednio z przepisów zawartych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku braku odpowiednich pojemników lub niestosowania się do przepisów dotyczących segregacji śmieci, właściciele nieruchomości mogą podlegać karom lub grzywnom.


Wykroczenie

Niewyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 5. Ust. 1. Pkt. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 10. Ust. 2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 lub 1a – podlega karze grzywny.

Wysokość mandatu

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł.

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Rozlepianie plakatów
Naruszenie godności symboli państwowych
Udostępnianie papierosów nieletnim
Usuwanie wraków z drogi publicznej
Zwiększenie prędkości przez wyprzedzanego

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

3 odpowiedzi na „Niewyposażenie nieruchomości w pojemniki na śmiecie”

  1. […] Niewyposażenie nieruchomości w pojemniki na śmiecie […]

  2. […] Niewyposażenie nieruchomości w pojemniki na śmiecie […]

  3. […] Niewyposażenie nieruchomości w pojemniki na śmiecie […]

Pozostaw komentarz