Znak zakazu B-43 strefa ograniczonej prędkości

Znak drogowy B-43 „strefa ograniczonej prędkości” jest stosowany na obszarach, gdzie prędkość jest ograniczona do niższej wartości niż standardowo obowiązujący limit. Strefy ograniczonej prędkości mogą występować w miejscach takich jak szkoły, obszary mieszkalne, tereny rekreacyjne i obszary mieszane, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i innych użytkowników dróg. Znak B-43 informuje kierowców o ograniczeniu prędkości na danym obszarze i jest umieszczany na wszystkich drogach prowadzących na ten obszar, gdzie obowiązuje to ograniczenie.

Znak drogowy B-43 „strefa ograniczonej prędkości” jest odwoływany przez znak drogowy B-44 „koniec strefy ograniczonej prędkości”, który jest umieszczany na drodze prowadzącej z obszaru objętego ograniczeniem prędkości do standardowej strefy drogowej. Znak B-44 informuje kierowców, że opuszczają obszar strefy ograniczonej prędkości, a wcześniejsze ograniczenie prędkości już nie obowiązuje.

Znaki drogowe B-43 i B-44 są ze sobą powiązane i są stosowane jako para, określając obszar strefy ograniczonej prędkości oraz informując o jej zakończeniu. Dzięki znakom B-43 i B-44 kierowcy mogą łatwiej dostosować swoją prędkość do obowiązujących ograniczeń na danym odcinku drogi i zwiększyć bezpieczeństwo na obszarze objętym ograniczoną prędkością.

Źródło: Yotube

Znaki drogowe B-43 „strefa ograniczonej prędkości” i B-44 „koniec strefy ograniczonej prędkości” mogą być mniej zauważalne dla kierowców niż bardziej standardowy znak drogowy B-33 „ograniczenie prędkości”.

Znak B-33 z wyraźnie oznaczoną liczbą, np. „50” wskazującą na ograniczenie prędkości, jest bardziej czytelny i łatwiej dostrzegalny dla kierowców. Jednakże, ze względu na mniejszą częstotliwość występowania znaków B-43 i B-44, kierowcy mogą na nie mniej zwracać uwagę.

Zignorowanie lub niedostrzeżenie znaków B-43 i B-44 i przekroczenie ograniczeń prędkości w strefach ograniczonej prędkości może prowadzić do nałożenia mandatu za przekroczenie prędkości. Aby uniknąć mandatów i przestrzegać ograniczeń prędkości, kierowcy powinni zachować szczególną czujność i zwracać uwagę na wszelkie znaki drogowe, w tym również na znaki B-43 i B-44.

Dostosowanie prędkości do oznakowania jest kluczowe dla bezpieczeństwa na drogach i zminimalizowania ryzyka kolizji oraz wypadków.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaku B-43 „strefa ograniczonej prędkości”.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

§ 31. Ust. 1. Znak B-43 „strefa ograniczonej prędkości” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

Ust. 2. Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Przekroczenia prędkości do 30 km/h
  • przekroczenie prędkości do 10 km/h to mandat w wysokości 50 zł i 1 punkt karny – kod E 10
  • przekroczenie prędkości o 11 – 15 km/h to mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne – kod E 09
  • przekroczenie prędkości o 16 – 20 km/h to mandat w wysokości 200 zł i 3 punkty karne – kod E 08
  • przekroczenie prędkości o 21 – 25 km/h to mandat w wysokości 300 zł i 5 punktów karnych – kod E 07
  • przekroczenie prędkości o 26 – 30 km/h to mandat w wysokości 400 zł i 7 punktów karnych – kod E 06

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92a. § 1. Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.

Przekroczenia prędkości powyżej 30 km/h
  • przekroczenie prędkości o 31 – 40 km/h to mandat w wysokości 800 zł (1600 zł na warunkach recydywy) i 9 punktów karnych – kod E 05
  • przekroczenie prędkości o 41 – 50 km/h to mandat w wysokości 1000 zł (2000 zł na warunkach recydywy) i 11 punktów karnych – kod E 04
  • przekroczenie prędkości o 51 – 60 km/h to mandat w wysokości 1500 zł (3000 zł na warunkach recydywy) i 13 punktów karnych – kod E 03
  • przekroczenie prędkości o 61 – 70 km/h to mandat w wysokości 2000 zł (4000 zł na warunkach recydywy) i 14 punktów karnych – kod E 02
  • przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej to mandat w wysokości 2500 zł (5000 zł na warunkach recydywy) i 15 punktów karnych – kod E 01

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92a. § 2. Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, przekraczając je o ponad 30 km/h, podlega karze grzywny nie niższej niż 800 złotych.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

j.w.

Punkty karne

j.w.

Kod

j.w.

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Niewyposażenie nieruchomości w pojemniki na śmiecie
Naruszenie obowiązku jazdy prawostronnej
Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony
Nieużywanie elementów odblaskowych przez osobę wykonującą czynności na drodze
Znak P-4 linia podwójna ciągła

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o Punktyartykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz