Naruszenie obowiązku jazdy prawostronnej

W Polsce, tak jak w większości krajów na świecie, obowiązuje jazda prawą stroną drogi. Jest to zgodne z Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym z 8 listopada 1968, której Polska jest sygnatariuszem. Ta umowa międzynarodowa określa ogólne zasady ruchu drogowego obowiązujące w krajach będących jej sygnatariuszami.

W niektórych krajach na świecie obowiązuje ruch lewostronny, czyli jazda po lewej stronie drogi. Oznacza to, że kierowcy prowadzą pojazdy po lewej stronie jezdni, a wyprzedzanie odbywa się z prawej strony. Niektóre z krajów, w których obowiązuje ruch lewostronny to Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna), Japonia, Indie, Indonezja, Pakistan, Sri Lanka, Tajlandia, Malezja.

Nakaz jazdy prawą stroną drogi oznacza, że pojazdy powinny poruszać się po prawej stronie jezdni. Czyli, jeśli prowadzisz samochód, powinieneś poruszać się po prawej stronie drogi i wyprzedzać z lewej strony. Na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, kierowcy powinni poruszać się skrajnym pasem po prawej stronie, a wyprzedzanie powinno odbywać się pasem lewym. Następnie, wyprzedzający musi powrócić na skrajny prawy pas. Również na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, kierowcy powinni poruszać się skrajnym pasem po prawej stronie, a wyprzedzanie powinno odbywać się z lewej strony. I również w tym przypadku wyprzedzający powinni zawsze wracać na skrajny prawy pas. Stała jazda środkowym pasem lub skrajnym lewym pasem jest zabroniona, są to pasy wyłącznie do wyprzedzania. Wyjątkiem mogą być sytuacje, gdy oznakowanie pasa wyraźnie mówi, że np. skrajny lewy pas jest przeznaczony tylko np. dla autobusów lub dla pojazdów, które skręcają w lewo na skrzyżowaniu. W każdym innym przypadku, jazda poza prawym pasem ruchu może zwiększać ryzyko kolizji i jest niezgodna z przepisami ruchu drogowego.

Kierowcy, którzy nie stosują się do tych zasad, np. jeżdżą po lewej stronie drogi i w ten sposób utrudniają innym użytkownikom drogi swobodne wyprzedzanie, mogą zostać ukarani mandatem i punktami karnymi. W przypadku poważniejszych naruszeń przepisów ruchu drogowego, takich jak spowodowanie wypadku drogowego, kierowca może ponieść odpowiedzialność karną i zostać skazany na karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności przez sąd. W każdym przypadku, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym nakazu jazdy prawą stroną drogi, jest kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.


Wykroczenie

Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 16. Ust. 1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
Ust. 2. Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.
Ust. 3. Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni.
Ust. 4. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 20 zł do 3000 zł.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

6 punktów karnych

Kod

H 06

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Łamanie praw pieszych przez zmotoryzowanych
Nieoświetlenie pojazdu podczas postoju w trudnych warunkach
Znak P-4 linia podwójna ciągła
Znak B-25 „zakaz wyprzedzania”
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz