Znak B-25 „zakaz wyprzedzania”

Znaki drogowe są częścią obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Służą do kierowania i regulowania ruchu oraz informowania o właściwościach i stanie drogi oraz zapewniania bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Niezastosowanie się do nich może być uznane za popełnienie wykroczenia i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Znaki zakazu dotyczą działań lub manewrów, które są zabronione na danej drodze. Mogą to być znaki zakazu zatrzymywania się, skręcania w pewnym kierunku lub wyprzedzania. Przestrzeganie znaków zakazu jest obowiązkowe dla wszystkich kierowców. Stanowią one element bezpieczeństwa ruchu drogowego, a zakazy wyrażone przez nie mają na celu ochronę użytkowników dróg przed potencjalnymi niebezpiecznymi sytuacjami, które mogą przyczynić się do zatorów, kolizji i wypadków.

Jednym ze znaków zakazu jest znak drogowy pionowy B-25 „zakaz wyprzedzania”, który zakazuje wyprzedzania innych pojazdów na danym odcinku drogi. Kierowcy nie mogą wyprzedzać innych samochodów w miejscu oznaczonym tym znakiem, niezależnie od sytuacji na drodze. Znak jest ustawiany w miejscach, w których wyprzedzanie jest niebezpieczne lub utrudnione, np. przed zakrętami, wąskimi mostami, tunelami, skrzyżowaniami, a w szczególności:

  • na wąskich jezdniach,
  • przed stromymi wzniesieniami,
  • przed zwężonymi odcinkami dróg lub na tych odcinkach, jeżeli pojazdy powinny poruszać się tylko po jednym pasie ruchu w jednym kierunku,
  • w przypadku, gdy brak widoczności niezbędnej do wykonania tego manewru jest niewłaściwie oceniany przez kierujących

Zazwyczaj znakowi B-25 towarzyszy znak drogowy poziomy w postaci podwójnej linii ciągłej P-4.

Nieprzestrzeganie znaku B-25 „zakaz wyprzedzania” jest wykroczeniem i może być ukarane mandatem i punktami karnymi. Ponadto, jest to niebezpieczne, ponieważ może prowadzić do nieoczekiwanych sytuacji na drodze i zagrażać bezpieczeństwu wszystkich uczestników ruchu drogowego.


Wykroczenie

Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-25 „zakaz wyprzedzania”.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 23. Ust. 1. Znak B-25 „zakaz wyprzedzania” zabrania kierujàcym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92b. Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 1000 zł. Kwota mandatu wzrośnie do 2000 zł jeżeli wykroczenie zostanie popełnione w warunkach recydywy.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

15 punktów karnych

Kod

F 08

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Znak B-41 zakaz ruchu pieszych
Chodzenie po drodze dla rowerów
Parkowanie na chodniku z dala od krawędzi jezdni
Brak żółtych sygnałów błyskowych
Oddalenie się od samochodu gdy silnik jest w ruchu

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi:

Komentarze

2 odpowiedzi na „Znak B-25 „zakaz wyprzedzania””

  1. […] Znak B-25 „zakaz wyprzedzania” […]

  2. […] Znak B-25 „zakaz wyprzedzania” […]

Pozostaw komentarz