Brak żółtych sygnałów błyskowych

Niestandardowe zachowania innych pojazdów na drodze zawsze zwracają uwagę i wzmagają czujność kierowców. Z tego też względu, jeżeli ich obecność w pasie drogi jest uzasadniona powinny one być w sposób czytelny oznaczone i rozpoznawalne przez innych uczestników ruchu. Żółte światła błyskowe to w tym wypadku element konieczny do zapewnienia bezpieczeństwa. Wszelkie pojazdy prowadzące roboty drogowe, prace porządkowe, obsługę techniczną drogi muszą je posiadać i używać w momencie prowadzenia przez nie czynności w ogólnodostępnych miejscach publicznych.

Inną kategorią są pojazdy, które ze względu na swoje ponadstandardowe gabaryty lub ładunek powinny być dobrze widoczne dla pozostałych kierowców korzystających z drogi.

Prawo o Ruchu Drogowym dopuszcza także używanie żółtych sygnałów błyskowych dla oznaczenia pojazdu holowanego jako alternatywę ostrzegawczego trójkąta odblaskowego z lewej strony pojazdu (Art. 31. Ust. 1. Pkt. 5).

Art. 31. Ust. 1. Pkt. 5. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

W przypadku stwierdzenia braku żółtych sygnałów świetlnych wymaganych w danej sytuacji, kierowca może spodziewać się kary za popełnione wykroczenie w wysokości 200 zł.


Wykroczenie

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 54. Ust. 1. Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe.

lub

Art. 54. Ust. 3. Pojazd, który ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym, powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 200 zł

Punkty karne

0

Kod

K14


Zobacz także

Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych
Naruszenie godności symboli państwowych
Usuwanie wraków z drogi publicznej
Wyprzedzanie na skrzyżowaniu
Żebranie

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

3 odpowiedzi na „Brak żółtych sygnałów błyskowych”

  1. […] Brak żółtych sygnałów błyskowych […]

  2. […] Brak żółtych sygnałów błyskowych […]

  3. […] Brak żółtych sygnałów błyskowych […]

Pozostaw komentarz