Prace na drodze a znaki drogowe

Wszyscy kierowcy są zobowiązani do przestrzegania znaków drogowych, które są ustanowione w celu zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego. Znaki drogowe są prawnie wiążące i należy je traktować jako obowiązkowe instrukcje. Niezastosowanie się do znaków jest surowo karane mandatem i punktami karnymi, a w wypadku kolizji, czy wypadku sprawa z reguły może trafić do sądu, gdzie kara może tylko wzrosnąć.

Jednakże, w niektórych sytuacjach, dla kierowców niektórych pojazdów, istnieją pewne wyjątki, które pozwalają na niestosowanie się do znaków drogowych. Dobrym przykładem są tutaj kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, takich jak policji, karetki pogotowia i wozy straży pożarnej. Są oni zwolnieni z niektórych ograniczeń wynikających z znaków drogowych w celu umożliwienia im szybkiej jazdy w sytuacjach niecierpiących zwłoki. Oczywiście, muszą zorientować się wcześniej, że zignorowanie znaku nie spowoduje niebezpiecznej sytuacji. W takiej sytuacji powinny być też używane błyskowe sygnały świetlne pojazdu uprzywilejowanego.

Drugą grupą kierowców, którzy nie zawsze muszą stosować się do niektórych znaków drogowych są osoby niepełnosprawne lub ich opiekuni, którzy legitymują się odpowiednią kartą. Mówi o tym rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych – „uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39”.

Podkreślenia wymaga, że takie zwolnienie (niestosowania się do znaków) jest udzielane pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. Oznacza to, że nawet jeśli osoba niepełnosprawna lub kierowca pojazdu uprzywilejowanego nie muszą stosować się do niektórych zakazów, nadal muszą zachować szczególną ostrożność i unikać wszelkich działań, które mogą stanowić zagrożenie dla innych użytkowników drogi.

Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

W tekście tego samego rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych w § 33 ust. 1 wymieniony jest trzecia grupa kierowców, którzy nie muszą stosować się do niektórych znaków drogowych, a są to kierujący pojazdami wykonującym prace na drodze, takie, jak porządkowe, remontowe lub modernizacyjne. Osoby te, podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca wykonywania tych prac znajdującego się na obszarze lub drodze objętej zakazem, mogą nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-5, B-6 i B-7, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.

B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach

B-3 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

B-5 – zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

B-6 – zakaz wjazdu ciągników rolniczych

B-7 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

Należy pamiętać, że tylko kierowcy pojazdów wykonujących prace na drodze mogą nie stosować się do powyższych znaków podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności. Wszyscy inni kierowcy powinni przestrzegać wszystkich znaków drogowych, w przeciwnym razie grozi im mandat.


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 33. Ust. 1. Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-5, B-6 i B-7 podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.


Zobacz także

Znak B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
Brak żółtych sygnałów błyskowych
Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych
Niepełnosprawni a znaki drogowe
Czy pojazd uprzywilejowany może stać na zakazie?

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi:

Komentarze

4 odpowiedzi na „Prace na drodze a znaki drogowe”

  1. […] Prace na drodze a znaki drogowe […]

  2. […] Prace na drodze a znaki drogowe […]

  3. […] Prace na drodze a znaki drogowe […]

Pozostaw komentarz