Zajmowanie więcej niż jednego pasa ruchu

Linie segregacyjne w postaci znaków drogowych poziomych w postaci odmian linii przerywanej P-1, czyli P-1a, P-1b, P-1c, P-1d, P-1e służą do organizacji ruchu i wyznaczania odpowiednich pasów ruchu dla pojazdów poruszających się po jezdni. Kierowcy powinni trzymać się pasów ograniczonych liniami i unikać ich przekraczania, chyba że jest to bezpieczne i dozwolone w określonych sytuacjach, takich jak zmiana pasa ruchu lub wyprzedzanie.

Linie przerywane zazwyczaj wskazują na możliwość przekraczania ich, ale zawsze ważne jest, aby to robić zgodnie z przepisami. Linie ciągłe, z kolei, zazwyczaj oznaczają zakaz ich przekraczania, chyba że zachodzi taka konieczność w szczególnych okolicznościach, np. sytuacje awaryjne. Wszystko to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drodze i płynności ruchu.

W zwykłych warunkach na jezdni, kierowcy powinni poruszać się pojazdem tylko jednym pasem ruchu w danym momencie. Korzystanie z więcej niż jednego pasa ruchu w sposób niezgodny z przepisami lub bez uzasadnionego powodu może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa na drodze i skutkować mandatami lub innymi konsekwencjami prawnymi.


Wykroczenie

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 16. Ust. 4. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 150 zł.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

6 punktów karnych

Kod

H 24

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Agresja na drodze
Jazda samochodem bez wymaganych świateł w tunelu
Prace na drodze a znaki drogowe
Usuwanie wraków z drogi publicznej
Zwiększenie prędkości przez wyprzedzanego

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz