Zwiększenie prędkości przez wyprzedzanego

Wyprzedzanie jest trudnym manewrem w ruchu drogowym, zwłaszcza w okolicznościach, w których trzeba zachować szczególną ostrożność, takich jak w obszarach zabudowanych, w trudnych warunkach pogodowych lub w ruchu szybko poruszających się pojazdów. Kierowca wyprzedzający musi być dobrze zorientowany w sytuacji na drodze i posiadać wystarczającą wiedzę i umiejętności, aby prawidłowo ocenić sytuację i wykonać manewr. Wszystko to wymaga od obu kierowców właściwego zachowania i szczególnej uwagi, opanowania i koncentracji.

Wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

W trakcie manewru wyprzedzania, obaj kierowcy powinni zachowywać się bardzo ostrożnie:

  • Kierowca wyprzedzający powinien upewnić się, że jest bezpiecznie oraz że ma wystarczającą przestrzeń i widoczność do wyprzedzenia pojazdu przed sobą.
  • Kierowca wyprzedzany powinien zachować stałą prędkość i tor jazdy, nie zmieniać pasa ruchu ani nie zaczynać wyprzedzania innego pojazdu.
  • Kierowca wyprzedzający powinien zachować bezpieczną odległość od pojazdu, który wyprzedza i ponownie zająć swój pas ruchu po zakończeniu manewru.
  • Obaj kierowcy powinni zachować bezpieczną odległość od innych pojazdów i być gotowi do natychmiastowej reakcji w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa.

Ważne jest, aby obaj kierowcy zachowywali się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i zachowywali szczególną ostrożność, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze.

Jednakże, zdarza się czasami, że kierujący pojazdem wyprzedzanym zdecyduje się, z niewiadomych powodów, zwiększyć swoją prędkość. Jest to nieodpowiedzialne i niebezpieczne, dla obu kierowców. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, wszyscy kierujący pojazdami są zobowiązani zachować bezpieczeństwo na drodze i unikać jakichkolwiek działań, które mogą zagrażać innym uczestnikom ruchu drogowego. W takiej sytuacji kierujący pojazdem wyprzedzanym, który zwiększa prędkość, może być ukarany wysokim mandatem i punktami karnymi.


Wykroczenie

Naruszenie zakazu zwiększenia prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 24, Ust. 6. Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. (…)

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 350 zł.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

6 punktów karnych

Kod

F 10

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Powierzchnia wyłączona z ruchu
Parkowanie przy przejściu dla pieszych na drodze jednokierunkowej
Znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela
Parkowanie na linii przystankowej

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Zwiększenie prędkości przez wyprzedzanego”

  1. […] Zwiększenie prędkości przez wyprzedzanego […]

Pozostaw komentarz