Parkowanie na linii przystankowej

Znak P-17 „linia przystankowa” należy do kategorii znaków drogowych poziomych, malowanych na jezdni. Stosuje się go w przypadku przystanków autobusowych lub tramwajowych bez zatoki lub trolejbusowych bez wysepki.

Przystanek – miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Zachodzi wtedy konieczność widocznego zaznaczenia miejsca zatrzymania autobusu, a w przypadku tramwaju bez wysepki linia P-17 ma umożliwić pasażerom bezpieczne do niego dojście z chodnika. Kierowcy są wtedy zobowiązani do zatrzymania swoich pojazdów poza linią wyznaczającą przystanek. Dla niestosujących się do znaku P-17 przewidziana jest kara w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł plus 1 punkt karny.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaku P-17 „linia przystankowa”

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 90. Ust. 1. Znak P-17 „linia przystankowa” wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów określonych w § 51 i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca podlega karze grzywny w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

C15


Parkowanie na przystanku autobusowym
Uniemożliwienie dostępu do pojazdów komunikacji publicznej na przystanku
Nieuprawniona jazda po buspasie
Palenie papierosów na przystanku komunikacji miejskiej
Nieustąpienie pieszemu na drodze dla pieszych i rowerów

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.

Komentarze

Pozostaw komentarz