Nieustąpienie pieszemu na drodze dla pieszych i rowerów

Droga dla rowerów i pieszych, a może raczej odwrotnie, dla pieszych i rowerów, bo to piesi są w pewnym sensie na tej drodze uprzywilejowani pierwszeństwem, oznaczona jest znakami drogowymi pionowymi i poziomymi. Znaki pionowe to: znak C-13 „droga dla rowerów” i C-16 „droga dla pieszych”. Oba znaki umieszczone są na jednej tarczy i oddzielone kreską (wariant 3), z tym, że znak C-16 umieszczony jest wyżej, co symbolizuje pierwszeństwo pieszych przed rowerami. Znaki poziome, to: P-26 „piesi” i P-23 „rower”.

Znak drogowy poziomy P-23 „rower” i P-26 „piesi”

Tak, jak zostało to wyżej napisane piesi mają na drodze dla rowerów i pieszych pierwszeństwo, a rowerzyści muszą je im ustąpić; zmniejszyć prędkość jazdy, przepuścić, kiedy zmieniają kierunek. Ewentualne niezastosowanie się, w przypadku ujawnienia może zostać ukarane mandatem w wysokości 100 zł.


Wykroczenie

Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 33. Ust. 1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 90. § 1. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

0

Kod

brak


Zobacz także

Jazda rowerem po chodniku
Znak C-13 droga dla rowerów
Jazda na rowerze poza drogą dla rowerów
Jazda samochodem przewożącym pasażera z niezapiętym pasem bezpieczeństwa
Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


przez

Tagi:

Komentarze

5 odpowiedzi na „Nieustąpienie pieszemu na drodze dla pieszych i rowerów”

  1. […] Nieustąpienie pieszemu na drodze dla pieszych i rowerów […]

  2. […] Nieustąpienie pieszemu na drodze dla pieszych i rowerów […]

  3. […] Nieustąpienie pieszemu na drodze dla pieszych i rowerów […]

  4. […] Nieustąpienie pieszemu na drodze dla pieszych i rowerów […]

  5. […] Nieustąpienie pieszemu na drodze dla pieszych i rowerów […]

Pozostaw komentarz