Jazda rowerem po chodniku

Jazda rowerem po chodniku jest zabroniona. Rower to pojazd i jego miejsce jest na jezdni lub oczywiście na drodze dla rowerów, jeżeli taka istnieje.

Rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo pieszych na chodniku. Rozpędzony rowerzysta mógłby w razie zderzenia z pieszym solidnie poturbować nie tylko jego, ale i narazić siebie na poważne urazy, gdyby spadł z roweru.

Chodnik – część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Ustawa o ruchu drogowym czyni jednak wyjątki w tym względzie i istnieją sytuacje, kiedy jazda rowerem jest po chodniku możliwa. Należy w takim wypadku jechać wolno, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa idącym chodnikiem pieszym. Patrz poniżej – Naruszone przepisy.

Jakiekolwiek nie byłyby w chwili obecnej uregulowania prawne w kwestii poruszania się rowerów po chodniku, da się zaobserwować coraz większą ich ilość poruszającą się wśród pieszych. Rowerzyści, często nie posiadający uprawnień do kierowania żadnym pojazdem, nie znający w związku z tym przepisów ruchu drogowego lub je ignorujący, jeżdżąc rowerem po chodniku stwarzają realne. Pół biedy, jeżeli jadą wolno, ale często pędzą na złamanie karku wśród spacerowiczów z dziećmi. Policja rzadko reaguje w takich wypadkach, gdyż niebezpieczna jazda jest często trudna do stwierdzenia i udowodnienia, rowerzysta trudny do zatrzymania i istnieje również społeczne przyzwolenie na jazdę rowerem po chodniku. Jednym słowem prawo sobie, życie sobie.


Wykroczenie

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 33. Ust. 5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 200 zł

Punkty karne

0

Kod

Brak


Zobacz także

Nieustąpienie pieszemu na drodze dla pieszych i rowerów
Znak A-24 rowerzyści
Jazda na rowerze bez trzymanki
Znak B-9 zakaz wjazdu rowerów
Zakaz zatrzymania w tunelu

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz