Zakaz zatrzymania w tunelu

Wjeżdżając samochodem do ciemnego tunelu oznaczonego znakiem drogowym pionowym D-37 „tunel” i D-38 „koniec tunelu”, zwłaszcza w słoneczny dzień, można na chwilę stracić orientację i zanim wzrok przyzwyczai się do ciemności, jechać po omacku. Często jest to przyczyna kolizji czy wypadków drogowych, które w tunelach ze względu na niewielką przestrzeń i ograniczoną widoczność dla kierowców nadjeżdżających pojazdów bywają szczególnie niebezpieczne w skutkach. Akcja ratownicza w takich warunkach jest bardzo trudna do przeprowadzenia począwszy od trudności związanych z dojazdem na miejsce zdarzenia. Celem uniknięcia wszelkich kłopotów w trakcie przejazdu przez tunel jest więc przede wszystkim zmniejszenie prędkości samochodu i zwiększenie koncentracji kierującego.

Tunel – budowla na drodze, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Dodatkowe zwiększanie niebezpieczeństwa poprzez zatrzymanie samochodu w tunelu niespowodowane przez warunki jazdy i ograniczanie drożności powinno więc być całkowicie wyeliminowane. Niedopuszczalne jest zatrzymanie samochodu w tunelu, gdyż kierowca kolejnego auta do niego wjeżdżający najczęściej nie będzie go widział i nie miał wystarczającej ilości czasu, aby przygotować się na manewr hamowania.

Zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Należy także pamiętać, że art. 46. ust. 1. Prawa o ruchu drogowym zezwala na zatrzymanie lub postój pojazdu tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

Nierozsądni kierowcy, niestosujący się do zakazu zatrzymania pojazdu w tunelu zostaną ukarani nieco wyższym mandatem karnym wynoszącym 200 zł i pięcioma punktami karnymi.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do zakazu zatrzymania pojazdu w tunelu.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 49. Ust. 1. Pkt. 3. Zabrania się zatrzymania pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 200 zł

Punkty karne

5 punktów karnych

Kod

H 20

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Niezachowanie wymaganego odstępu podczas jazdy w tunelu
Zmuszanie innych pojazdów do najeżdżania na linię ciągłą
Przepisy dotyczące zakładania blokady na koło
Zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy samochodem
Znak B-29 zakaz używania sygnałów dźwiękowych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

4 odpowiedzi na „Zakaz zatrzymania w tunelu”

  1. […] Zakaz zatrzymania w tunelu […]

Pozostaw komentarz