Przepisy dotyczące zakładania blokady na koło

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych definiuje zadania i prawa strażników miejskich w zakresie ochrony spokoju i porządku publicznego oraz kontroli ruchu drogowego – Art. 11. Ust. 1. Pkt. 2. Szczegółowe uprawnienia Straży Miejskiej w tym drugim aspekcie, tzn. kontroli ruchu drogowego zostały wyszczególnione w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, Art. 129b (Zobacz: Uprawnienia Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego)

Strażnicy miejscy mają, m. in. prawo do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierowców niestosujących się do znaków drogowych: B-35 „zakaz postoju” oraz B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Wykonując niniejsze zadania mogą oni wykorzystywać urządzenia przeznaczone do blokowania kół pojazdów, powszechnie nazywane „blokadami” – znienawidzone wśród kierowców, którzy nie stosują się do znaków drogowych.

Art. 12. Ust. 1. Pkt. 6. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Także w Prawie o Ruchu Drogowym zostało zawarte prawo Straży Miejskiej do unieruchamiania pojazdów niestosujących się do przepisów ruchu drogowego przy pomocy blokady na koło (Art. 130a. Ust. 9.)

Pojazd może być unieruchomiony jeżeli jest pozostawiony w miejscu gdzie jest to zabronione lecz nie utrudnia ruchu i nie zagraża bezpieczeństwu. W praktyce są to przede wszystkim miejsca obowiązywania znaków drogowych B-35, B-36 oraz P-21 „powierzchnia wyłączona”.

Art. 130a. Ust. 8. Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Tak więc, pierwszym etapem na drodze do unieruchomienia pojazdu powinna być ocena następujących kwestii:

  • czy pojazd został zaparkowany niezgodnie z przepisami lub znakami drogowymi,
  • czy pojazd nie powoduje utrudnienia ruchu i nie zagraża bezpieczeństwu,
  • czy zablokowanie pojazdu nie spowoduje utrudnienia w ruchu innym kierującym lub pieszym.

W przypadku stwierdzenia, że pojazd pozostawiony jest w miejscu zabronionym, ale nie stwarza utrudnienia w ruchu lub zagrożenia bezpieczeństwa, a założenie blokady nie spowoduje dalszych utrudnień, wykonywana jest dokumentacja fotograficzna popełnionego wykroczenia i założenie blokady na koło.

Blokadę zakłada się na przednie lewe koło lub na inne koło w przypadku skręcenia felgi lub bliskości krawężnika. Za wycieraczkę przedniej szyby pojazdu zostaje włożona informacja dla kierującego o założeniu urządzenia blokującego wraz z numerem blokady, popełnionym wykroczeniem, a także numerem telefonu (zazwyczaj 986) pod który należy dzwonić celem uwolnienia pojazdu z blokady. Na klamkach przednich drzwi pojazdu lub na elementach nielakierowanych drzwi naklejone zostają nalepki ostrzegające o założonej blokadzie.

Od założenia blokady odstępuje się w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

  • pojazd zaparkowany jest w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd (brama, garaż, parking) lub na drodze pożarowej lub w zatoce autobusowej
  • pojazd całkowicie tamuje ruch na chodniku, drodze dla rowerów lub stoi na jezdni i tamuje ruch innym pojazdom
  • zablokowanie pojazdu zwiększy zagrożenie bezpieczeństwa
  • strażnik zakładający blokadę mógłby się narazić na potracenie przez inny pojazd

Należy pamiętać, że założenie i zdjęcie blokady „jest bezpłatne” – popełniający wykroczenie kierowca nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Kierujący ponosi jedynie odpowiedzialność za popełnione wykroczenie.

Niedozwolone jest samodzielne zdjęcie blokady przez kierującego i odjechanie z miejsca. Ze względu na fakt, że wykroczenie jest szczegółowo udokumentowane, a blokada przypisana do konkretnego pojazdu, kierowca i tak nie uniknie odpowiedzialności z tego tytułu, a dodatkowo poniesie koszty naprawy blokady. W przypadku, w którym koszt naprawy blokady nie przekroczy kwoty zawartej w art. 124. § 1 Kodeksu Wykroczeń – w chwili obecnej, tj. kwiecień 2022 jest to 500 zł, niszczący odpowie jedynie za wykroczenie. Natomiast, jeżeli kwota zniszczeń zostanie oszacowana na więcej niż 500 zł będzie to już przestępstwo i odpowiednio wyższa kara.

Należy jeszcze wspomnieć o jednej niedogodności, której spodziewać się musi kierujący z założoną blokadą. Jej zdjęcie wiąże się zazwyczaj z długim lub nawet bardzo długim oczekiwaniem na partol straży miejskiej, który taką blokadę będzie zdejmował. Warto to mieć na uwadze przed pozostawieniem pojazdu w miejscu zabronionym.

I jeszcze jedno. Jeżeli właściciel pojazdu z założoną blokadą nie zgłosi się do Straży Miejskiej celem jej zdjęcia, po upływie 30 dni od momentu jej założenia zapadnie decyzja o zaprzestaniu jej stosowania i blokada zostanie zdjęta przez SM.


Zobacz także

Uprawnienia Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego
Znak B-35 zakaz postoju
Znak B-36 zakaz zatrzymywania się
Znak B-35 lub B-36 z tabliczką T-24 odholowanie na koszt właściciela
Znak B-25 „zakaz wyprzedzania”

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Przepisy dotyczące zakładania blokady na koło”

  1. […] Przepisy dotyczące zakładania blokady na koło […]

Pozostaw komentarz