Uprawnienia Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego

Policja jest służbą mundurową uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, czuwaniem nad bezpieczeństwem na drogach, kierowaniem ruchem i jego kontrolowaniem – Art. 129 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Natomiast, część zadań z tym związanych może przypaść w udziale Straży Miejskiej w miastach, w których została ona utworzona – Art. 129b ustawy Prawo o ruchu drogowym .

Skala odpowiedzialności Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego ogranicza się raczej do spraw związanych z zapewnieniem porządku na drodze oraz drożnością i płynnością ruchu, a także przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego przez pieszych lub użytkowników pojazdów innych niż samochodowe, jak: rowery, skutery, hulajnogi.

Strażnicy miejscy są więc uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:

1) kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym (B-1);
2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:
a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów (B-36, B-35),
b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
c) ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch,
d) ograniczeniu ruchu w strefie czystego transportu, określonej w uchwale rady gminy,
e) nacisku osi

Wykonując ww. czynności związane z kontrolą ruchu drogowego, Straż Miejska jest upoważniona do:

1) zatrzymania pojazdu, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch lub jadącego wierzchem;
2) sprawdzania dokumentów oraz weryfikacji danych o pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu, w centralnej ewidencji pojazdów lub o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców;
4) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi, używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch;
5) wydawania poleceń osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu lub kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do sposobu jego zachowania;
6) sprawdzenia wykonania obowiązków związanych ze zmianą właściciela pojazdu;
7) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie;
8) ustalenia tożsamości kierującego pojazdem na podstawie danych z Rejestru Dowodów Osobistych;
9) sprawdzenia nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;
10) używania przyrządów kontrolnych lub pomiarowych służących do określania nacisku osi pojazdu;
11) uniemożliwiania jazdy pojazdem przekraczającym dopuszczalny nacisk osi.

Są to wyłącznie obowiązki Straży Miejskiej dotyczące ruchu drogowego. Istnieje jednak cały wachlarz zadań, które realizują strażnicy związanych z innymi dziedzinami życia na terenie gminy.


Zobacz także

Kto powinien uprzątnąć śnieg z chodnika?
Niezatrzymanie się na sygnał policjanta
Ochrona wizerunku i danych osobowych funkcjonariusza
Nieupilnowanie psa
Handel na terenie gminy poza miejscem wyznaczonym

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

5 odpowiedzi na „Uprawnienia Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego”

  1. […] Uprawnienia Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego […]

  2. […] Uprawnienia Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego […]

  3. […] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych definiuje zadania i prawa strażników miejskich w zakresie ochrony spokoju i porządku publicznego oraz kontroli ruchu drogowego – Art. 11. Ust. 1. Pkt. 2. Szczegółowe uprawnienia Straży Miejskiej w tym drugim aspekcie, tzn. kontroli ruchu drogowego zostały wyszczególnione w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, Art. 129b (Zobacz: Uprawnienia Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego) […]

  4. […] Uprawnienia Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego […]

  5. […] Uprawnienia Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego […]

Pozostaw komentarz