Niezatrzymanie się na sygnał policjanta

Zatrzymanie pojazdów podczas kontroli ruchu drogowego przez policję jest jednym z uprawnień tej formacji, która ma obowiązek ochrania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ścigania przestępstw i wykroczeń.

Istnieje wiele możliwych powodów, dla których kierowcy mogą nie zatrzymywać się na sygnał policjanta. Niektórzy kierowcy mogą nie zatrzymać się, ponieważ są spóźnieni lub boją się, że spóźnią się na ważne spotkanie. Inni mogą nie zatrzymać się, ponieważ są zdenerwowani lub zestresowani sytuacją na drodze lub mają dość nieustannych kontroli drogowych. Niektórzy kierowcy mogą także nie zatrzymywać się na sygnał policjanta, ponieważ są pod wpływem alkoholu lub narkotyków i boją się, że zostaną na tym przyłapani. Niezależnie od przyczyny, niezatrzymanie się na sygnał policjanta jest wykroczeniem, które może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i zagrożenia bezpieczeństwa. Warto więc zawsze zatrzymywać się na sygnał policjanta i współpracować z funkcjonariuszami, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów.

Niezatrzymanie się na sygnał policjanta jest wykroczeniem zagrożonym mandatem, a w niektórych przypadkach może być uznane za przestępstwo. W Polsce obowiązuje powszechnie ustalone, że kierowcy pojazdów są zobowiązani zatrzymać się na żądanie policjanta, który jest uprawniony do kontroli ruchu drogowego. W przypadku gdy kierowca się nie zatrzyma, może być nałożona kara grzywny w wysokości od 20 do 5000 złotych oraz nałożony zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat.

W przypadkach szczególnie umyślnych lub recydywy, kiedy sprawa zostanie skierowana do sądu, kara może być zwiększona do 30 000 złotych. Kara grzywny za wykroczenie nie może być wyższa niż 30 000 złotych. W skrajnych przypadkach, gdy niezatrzymanie się do kontroli policji prowadzi do wypadku lub uszkodzenia mienia, kara może być jeszcze surowsza jeżeli sytuacja zostanie potraktowana jako przestępstwo wynosić od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Niezatrzymanie się do kontroli policji jest wykroczeniem, które może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i bezpieczeństwa, dlatego zawsze należy zatrzymywać się na sygnał policjanta i współpracować z funkcjonariuszami.

Uprawnienia do zatrzymywania pojazdów mają policjanci oraz inni funkcjonariusze mundurowi, tacy jak żandarmi wojskowi, Straż Graniczna, Służba Celno – Skarbowa i Inspekcja Transportu Drogowego. Wszyscy ci funkcjonariusze są uprawnieni do zatrzymywania pojazdów w ramach swoich ustawowych obowiązków, tj. ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ścigania przestępstw i wykroczeń.


Wykroczenie

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

§ 109. Ust. 1. Sygnał oznaczający nakaz zatrzymania pojazdu jest dawany:
1) w warunkach dostatecznej widoczności – tarczą do zatrzymywania pojazdów;
2) w warunkach niedostatecznej widoczności – tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym albo latarką ze światłem czerwonym.
Ust. 2. Tarcza do zatrzymywania pojazdów, o której mowa w ust. 1, ma kształt czerwonego koła z białym obrzeżem.
Ust. 3. Umundurowany policjant, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, żołnierz Żandarmerii Wojskowej i żołnierz wojskowych organów porządkowych mogą w warunkach dostatecznej widoczności dawać sygnał do zatrzymania pojazdu samą ręką.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu, podlega karze aresztu albo grzywny.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 20 zł do 5000 zł.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

15 punktów karnych

Kod

C 01

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Częściowe parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej
Wjeżdżanie na skrzyżowanie bez możliwości kontynuowania jazdy za skrzyżowaniem
Nieprawidłowe parkowanie pojazdu na jezdni
Znak B-20 STOP
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu zabezpieczonym barierkami

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

3 odpowiedzi na „Niezatrzymanie się na sygnał policjanta”

  1. […] Niezatrzymanie się na sygnał policjanta […]

  2. […] Niezatrzymanie się na sygnał policjanta […]

  3. […] Niezatrzymanie się na sygnał policjanta […]

Pozostaw komentarz