Znak B-20 STOP

Znak B-20 „STOP” należy do grupy znaków drogowych zakazu. Ze względu na istotną rolę jaką pełni na drogach w kwestii bezpieczeństwa, jego wygląd wyróżniono nadając mu ośmioboczny kształt celem odróżnienia go od wszystkich innych znaków drogowych. W ten sposób jest on dobrze widoczny z daleka i w trudnych warunkach atmosferycznych. Także, napis na tarczy znaku jest jednoznaczny i czytelny dla wszystkich kierowców, niezależnie od kraju pochodzenia.

Znak B-20 oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się i ustąpienia pierwszeństwa.

Ale nie tylko na skrzyżowanie, chociaż na tych szczególnie niebezpiecznych ze słabą widocznością bywa ustawiany. Można go również spotkać przed przejazdami kolejowymi lub tramwajowymi, albo przy wyjazdach na drogę publiczną z większych nieruchomości lub dróg gruntowych.

Jeżeli miejsce zatrzymania nie jest jednoznacznie wskazane przy pomocy linii P-12 „linia bezwzględnego zatrzymania – stop”, to kierujący powinien to uczynić w miejscu, w którym uzyska optymalną widoczność w kierunku nadjeżdżających pojazdów, gwarantującą bezpieczny wjazd na drogę z pierwszeństwem.

Źródło: Youtube.com / Kanał: mandatownik

Jego usytuowanie powinno być jak najbliższe od skrzyżowania, którego dotyczy i na terenie zabudowanym odległość ta nie powinna być większa niż 25 metrów od krawędzi jezdni drogi poprzecznej – z pierwszeństwem.

Niezatrzymanie się przed znakiem równa się karze w wysokości 300 zł i ośmiu punktom karnym.


Wykroczenie

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „Stop”.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 21. Ust. 1. Pkt. 1. Znak B-20 „stop” oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 300 zł

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

8 punktów karnych

Kod

C 16

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Nieustąpienie pierwszeństwa w związku ze znakiem B-20 STOP
Chodzenie po drodze dla rowerów
Zakaz zatrzymania na drodze dla rowerów
Parkowanie na chodniku bez pozostawienia przejścia pieszym
Jazda na rowerze poza drogą dla rowerów

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

2 odpowiedzi na „Znak B-20 STOP”

Pozostaw komentarz