Zakaz zatrzymania na drodze dla rowerów

Droga dla rowerów jest oznaczona znakiem drogowym pionowym C-13. Jest to znak nakazu i wskazuje drogę, którą w przypadku jej wyznaczenia powinni poruszać się rowerzyści. Dodatkowo, droga dla rowerów oznaczona jest symbolem roweru stanowiącym znak drogowy poziomy P-23 „rower”. Stanowi on uzupełnienie znaku C-13 „droga dla rowerów” i umieszcza się go na początku tej drogi i nie rzadziej niż co 50 m, bezpośrednio za każdym skrzyżowaniem oraz za miejscem doprowadzającym ruch rowerowy do tej drogi.

Droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Przeznaczenie i oznaczenie drogi lub pasa ruchu dla rowerów jest na tyle jednoznaczne, że kierowcy pojazdów samochodowych powinni wystrzegać się wjeżdżania na nią z oczywistych względów bezpieczeństwa. Przecięcie jej przy skręcie, również wymaga zachowania szczególnej ostrożności i uprzedniego upewnienia się, że nie wymusimy pierwszeństwa na rowerzyście jadącemu na wprost. Kolejną kwestią jest zachowanie jej drożności, co wiąże się z zakazem zatrzymania się na drodze lub pasie ruchu dla rowerów. Oznacza on, że nawet chwilowe zatrzymanie pojazdu innego niż rower jest na niej niedopuszczalne i może doprowadzić do zaburzenia płynności ruchu i zagrożenia bezpieczeństwa rowerzystów.


Wykroczenie

Naruszenie zakazu zatrzymania pojazdu na drodze dla rowerów.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 49. Ust. 1. Pkt 11. Zabrania się zatrzymania pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

H04


Zobacz także

Znak C-13 droga dla rowerów
Chodzenie po drodze dla rowerów
Niepełnosprawni a znaki drogowe
Cofanie w tunelach, mostach, wiaduktach
Jazda skuterem po drodze szybkiego ruchu

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Zakaz zatrzymania na drodze dla rowerów”

  1. […] Zakaz zatrzymania na drodze dla rowerów […]

Pozostaw komentarz