Cofanie w tunelach, mostach, wiaduktach

Sądząc po wysokości grzywny cofanie w tunelach lub na mostach i wiaduktach uważane jest za stwarzające mniejsze zagrożenie w ruchu drogowym niż cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie.

To żart, oczywiście. W rzeczywistości, niestety, nie brakuje przypadków, w których znajdzie się ktoś na tyle nieroztropny i pozbawiony wyobraźni, że spróbuje wykonać powyższy manewr bez względu na miejsce i konsekwencje. Wszak tym sposobem można często zaoszczędzić trochę czasu. A czas, to wiadomo – pieniądz. Zamiast szukać dogodnego miejsca do wykonania manewru, lepiej trochę wycofać.

Lecz, może się również zdarzyć taka sytuacja, że ni stąd, ni zowąd, z tyłu, może się naglę pojawić jakiś kierowca, który nie zdąży wyhamować swojego auta i nieszczęście gotowe. Lepiej więc, pomyśleć o tym zawczasu.


Wykroczenie

Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 23. Ust. 2. Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 200 zł

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

6 punktów karnych

Kod

H 02

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie
Palenie papierosów na przystanku komunikacji miejskiej
Warunki zatrzymania i postoju na chodniku
Przejazd przez ulicę dla rowerów
Uniemożliwienie dostępu do pojazdów komunikacji publicznej na przystanku

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

2 odpowiedzi na „Cofanie w tunelach, mostach, wiaduktach”

  1. […] Cofanie w tunelach, mostach, wiaduktach […]

  2. […] Cofanie w tunelach, mostach, wiaduktach […]

Pozostaw komentarz