Uniemożliwienie dostępu do pojazdów komunikacji publicznej na przystanku

Piesi korzystający z publicznej komunikacji muszą mieć zapewniony swobodny i bezpieczny dostęp do środków transportu zbiorowego z przystanków. Szczególnie jest to ważne w przypadku przystanków tramwajowych, które nie posiadają wysepki dla pasażerów, a ludzie zmuszeni są do wsiadania do tramwaju po przejściu przez część jezdni, zazwyczaj oznaczoną linią przystankową P-17. Kierowcy, zbliżający się do tak oznakowanych przystanków, zobowiązani są do zachowania wzmożonej uwagi, a wjeżdżając na linię być pewni, że będą mogli ją szybko opuścić, gdyż w przeciwnym wypadku szybko nadjeżdżający tramwaj może ich zastać na linii P-17 i pomimo tego otworzyć drzwi umożliwiając pasażerom wyjście i wejście. To skrajnie niebezpieczna sytuacja i o ile do niej dojdzie, kierowca najlepiej zrobi nie ruszając pojazdu lub minimalnie przesuwając go tak, aby nie blokował drzwi do tramwaju. Niestety, ze względu na niezachowanie wymaganych przepisami środków i dopuszczenie do niebezpiecznej sytuacji narażającej bezpieczeństwo pasażerów, będzie ukarany mandatem karnym w wysokości 300 zł.

Przystanek – miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Wykroczenie

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 26. Ust. 6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 300 zł

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

6 punktów karnych

Kod

B 12

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Parkowanie na linii przystankowej
Parkowanie na przystanku autobusowym
Nieuprawniona jazda po buspasie
Nieutrzymanie porządku w środku komunikacji publicznej
Niezachowanie odstępu od poprzedzającego pojazdu

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

3 odpowiedzi na „Uniemożliwienie dostępu do pojazdów komunikacji publicznej na przystanku”

  1. […] Uniemożliwienie dostępu do pojazdów komunikacji publicznej na przystanku […]

  2. […] Uniemożliwienie dostępu do pojazdów komunikacji publicznej na przystanku […]

  3. […] Uniemożliwienie dostępu do pojazdów komunikacji publicznej na przystanku […]

Pozostaw komentarz