Nieużywanie kierunkowskazów

Kierunkowskazy są bardzo ważnym elementem ruchu drogowego i należy ich używać, gdy zamierzasz zmienić kierunek jazdy, zjechać na bok drogi lub skręcić w inną drogę. Kierunkowskazy pozwalają innym kierowcom, rowerzystom i pieszym wiedzieć, że chcesz zmienić pas lub kierunek ruchu, co pozwala im uniknąć kolizji i zapewnia bezpieczniejsze warunki ruchu drogowego dla wszystkich uczestników. Warto pamiętać, że kierunkowskazy należy włączać odpowiednio wcześnie, aby inni uczestnicy ruchu drogowego mieli czas, aby się do nich dostosować.

Przepisy dotyczące używania kierunkowskazów są zawarte w kodeksie drogowym. Zgodnie z tymi przepisami, kierowca ma obowiązek używać kierunkowskazów, gdy zamierza zmienić kierunek jazdy, zjechać na bok drogi lub skręcić w inną drogę. W przypadku pojazdów silnikowych kierunkowskazy muszą być włączone przynajmniej na 30 metrów przed zmianą kierunku jazdy. W przypadku motocykli i rowerów kierunkowskazy muszą być włączone przynajmniej na 15 metrów przed zmianą kierunku jazdy. Jeśli kierowca nie stosuje się do tych przepisów, może zostać ukarany mandatem i punktami karnymi.

Źródło: Youtube.com / Kanał: mandatownik

Wysokość mandatu za niewłączanie kierunkowskazów zależy od wielu czynników, takich jak np. miejsce, w którym popełniono wykroczenie oraz stopień jego społecznej szkodliwości. Warto jednak pamiętać, że nie chodzi tu tylko o kwestię finansową. Niewłaściwe używanie kierunkowskazów lub brak ich używania może prowadzić do sytuacji, w których inni uczestnicy ruchu drogowego nie są w stanie odpowiednio zareagować i może to prowadzić do groźnych sytuacji na drodze. Dlatego ważne jest, aby zawsze stosować się do przepisów dotyczących używania kierunkowskazów, a także do innych przepisów ruchu drogowego, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze dla wszystkich uczestników.


Wykroczenie

Utrudnianie lun tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 22. Ust. 5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 200 zł.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

4 punkty karne

Kod

D 05

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Znak nakazu C-12 ruch okrężny
Znak D-45 koniec strefy płatnego parkowania
Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie
Częściowe parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej
Uniemożliwienie dostępu do pojazdów komunikacji publicznej na przystanku

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Nieużywanie kierunkowskazów”

Pozostaw komentarz