Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie

Dopuszczalna prędkość na drodze ekspresowej dwujezdniowej wynosi 120 km/h . Droga hamowania, którą trudno oszacować, bo zależy od wielu czynników to przy takiej prędkości około 80 metrów. Na autostradzie, przy dozwolonej prędkości 140 km/h, droga hamowania to ponad 100 metrów. Są to wielkości przybliżone i raczej te optymistyczne, gdyż w rzeczywistości od momentu dostrzeżenia niebezpieczeństwa do zwolnienia lub zatrzymania przejeżdżamy wielokrotnie więcej metrów niż wyżej podano.

Źródło: Youtube.com / Kanał: Bartłomiej

Można sobie wyobrazić, co by się działo w przypadku, kiedy dostrzeglibyśmy na naszej drodze obiekt nie tyle nieporuszający się, co jeszcze zbliżający się w naszym kierunku. Tak, jakby to było, w przypadku pojazdu, którego kierowca uznał, że chce go cofnąć w jakimś bliżej nieokreślonym celu – na drodze ekspresowej lub autostradzie. Jak wielkie realne niebezpieczeństwo stwarza, nie trzeba chyba dodawać. Wypadek wielce prawdopodobny. Czy takie przypadki się nie zdarzają? Owszem, i to nagminnie. I, muszą być z całą surowością eliminowane, a sprawcy ukarani. W takim przypadku, to mandat w wysokości 300 zł i 10 punktów karnych.


Wykroczenie

Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 23. Ust. 2. Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 300 zł

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

10 punktów karnych

Kod

H 01

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Cofanie w tunelach, mostach, wiaduktach
Używanie klaksonu na obszarze zabudowanym
Niewyłączenie silnika podczas postoju pojazdu
Znak A-24 rowerzyści
Brak żółtych sygnałów błyskowych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

6 odpowiedzi na „Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie”

  1. […] Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie […]

  2. […] Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie […]

  3. […] Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie […]

  4. […] Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie […]

  5. […] Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie […]

Pozostaw komentarz