Wyprzedzanie na skrzyżowaniu

Skrzyżowania są miejscami, w których kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Skrzyżowania to punkty, w których może spotykać się wiele ulic, a kierowcy muszą uważać i udzielać lub korzystać z pierwszeństwa przejazdu, aby uniknąć kolizji. Nieprawidłowe zachowanie na skrzyżowaniach, takie jak nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, niezatrzymywanie się na czerwonym świetle lub nieprzestrzeganie znaków drogowych, może prowadzić do kolizji i poważnych wypadków. Ważne jest, aby zawsze zachować szczególną ostrożność i uważnie śledzić sytuację na skrzyżowaniu.

Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Szczególna ostrożność na skrzyżowaniu powinna obejmować:

  • Uważne śledzenie sytuacji na drodze – kierowca powinien zwrócić uwagę na inne pojazdy, pieszych i rowerzystów oraz na znaki i sygnalizację świetlną.
  • Udzielanie pierwszeństwa przejazdu – kierowca powinien udzielać pierwszeństwa przejazdu pojazdom i użytkownikom dróg, których to dotyczy.
  • Przestrzeganie prędkości – kierowca powinien jechać z odpowiednią prędkością i dostosować ją do warunków panujących na drodze, takich jak natężenie ruchu i pogoda.
  • Zatrzymywanie się na czerwonym świetle – kierowca powinien zatrzymać się na czerwonym świetle i nie ruszać, dopóki nie zmieni się ono na zielone.
  • Zachowanie bezpiecznej odległości – kierowca powinien zachować bezpieczną odległość od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nieoczekiwanej sytuacji na drodze.

Jedną z czynności, której nie można wykonywać na skrzyżowaniu jest wyprzedzanie. Mówi o tym artykuł 24 ust. 7 pkt. 3 Prawa o ruchu drogowym, który zabrania wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany sygnalizacją świetlną. Oznacza to, że na innych typach skrzyżowań, wyprzedzanie jest zabronione. W przypadku skrzyżowań o ruchu okrężnym i kierowanym, wyprzedzanie jest możliwe, o ile jest ono bezpieczne i nie narusza innych przepisów dotyczących ruchu drogowego.

Wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Wyprzedzanie na skrzyżowaniu o ruchu niekierowanym sygnalizacją świetlną jest niebezpieczne, ponieważ jest to miejsce, w którym istnieje wiele potencjalnych zagrożeń, takich jak:

  • Nieznajomość intencji innych kierowców: Kierowcy na skrzyżowaniach często nie są w stanie przewidzieć intencji innych kierowców, co zwiększa ryzyko wypadku.
  • Ograniczenie widoczności: Na skrzyżowaniach widoczność może być ograniczona przez inne pojazdy, budynki lub drzewa.
  • Niepewne manewry: Na skrzyżowaniach kierowcy często podejmują niepewne manewry, takie jak skręcanie w lewo czy w prawo, co zwiększa ryzyko wypadku.
  • Nieprzewidywalne zachowanie pieszych i rowerzystów: Na skrzyżowaniach można spotkać pieszych i rowerzystów, którzy nie zawsze zachowują się przewidywalnie, co dodatkowo zwiększa ryzyko wypadku.

Niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniu jest wykroczeniem i kierowca, który się tego dopuszcza może być ukarany mandatem karnym i to bardzo wysokim, a także znaczącą liczbą punktów karnych. Lepiej więc zachować się stosownie do istniejących przepisów.


Wykroczenie

Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego na skrzyżowaniu.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 24. Ust. 7. Pkt. 3. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92b. Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 1000 zł. Kwota mandatu wzrośnie do 2000 zł jeżeli wykroczenie zostanie popełnione w warunkach recydywy.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

10 punktów karnych

Kod

F 05

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych
Czy rower to pojazd i co z tego wynika?
Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu
Jazda pod prąd drogą ekspresową lub autostradą
Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz