Wyprzedzanie na skrzyżowaniu

Skrzyżowania są miejscami, w których kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Skrzyżowania to punkty, w których może spotykać się wiele ulic, a kierowcy muszą uważać i udzielać lub korzystać z pierwszeństwa przejazdu, aby uniknąć kolizji. Nieprawidłowe zachowanie na skrzyżowaniach, takie jak nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, niezatrzymywanie się na czerwonym świetle lub nieprzestrzeganie znaków drogowych, może prowadzić do kolizji i poważnych wypadków. Ważne jest, aby zawsze zachować szczególną ostrożność i uważnie śledzić sytuację na skrzyżowaniu.

Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Szczególna ostrożność na skrzyżowaniu powinna obejmować:

  • Uważne śledzenie sytuacji na drodze – kierowca powinien zwrócić uwagę na inne pojazdy, pieszych i rowerzystów oraz na znaki i sygnalizację świetlną.
  • Udzielanie pierwszeństwa przejazdu – kierowca powinien udzielać pierwszeństwa przejazdu pojazdom i użytkownikom dróg, których to dotyczy.
  • Przestrzeganie prędkości – kierowca powinien jechać z odpowiednią prędkością i dostosować ją do warunków panujących na drodze, takich jak natężenie ruchu i pogoda.
  • Zatrzymywanie się na czerwonym świetle – kierowca powinien zatrzymać się na czerwonym świetle i nie ruszać, dopóki nie zmieni się ono na zielone.
  • Zachowanie bezpiecznej odległości – kierowca powinien zachować bezpieczną odległość od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nieoczekiwanej sytuacji na drodze.

Jedną z czynności, której nie można wykonywać na skrzyżowaniu jest wyprzedzanie. Mówi o tym artykuł 24 ust. 7 pkt. 3 Prawa o ruchu drogowym, który zabrania wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany sygnalizacją świetlną. Oznacza to, że na innych typach skrzyżowań, wyprzedzanie jest zabronione. W przypadku skrzyżowań o ruchu okrężnym i kierowanym, wyprzedzanie jest możliwe, o ile jest ono bezpieczne i nie narusza innych przepisów dotyczących ruchu drogowego.

Wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Wyprzedzanie na skrzyżowaniu o ruchu niekierowanym sygnalizacją świetlną jest niebezpieczne, ponieważ jest to miejsce, w którym istnieje wiele potencjalnych zagrożeń, takich jak:

  • Nieznajomość intencji innych kierowców: Kierowcy na skrzyżowaniach często nie są w stanie przewidzieć intencji innych kierowców, co zwiększa ryzyko wypadku.
  • Ograniczenie widoczności: Na skrzyżowaniach widoczność może być ograniczona przez inne pojazdy, budynki lub drzewa.
  • Niepewne manewry: Na skrzyżowaniach kierowcy często podejmują niepewne manewry, takie jak skręcanie w lewo czy w prawo, co zwiększa ryzyko wypadku.
  • Nieprzewidywalne zachowanie pieszych i rowerzystów: Na skrzyżowaniach można spotkać pieszych i rowerzystów, którzy nie zawsze zachowują się przewidywalnie, co dodatkowo zwiększa ryzyko wypadku.

Niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniu jest wykroczeniem i kierowca, który się tego dopuszcza może być ukarany mandatem karnym i to bardzo wysokim, a także znaczącą liczbą punktów karnych. Lepiej więc zachować się stosownie do istniejących przepisów.

Przejdź na stronę 2.

Strony: 1 2


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze