Niezachowanie ostrożności podczas cofania

Jeśli uważniej przyjrzeć się technicznym udogodnieniom jakie pojawiły się w ostatnich latach związanych z jazdą samochodem do tyłu – cofaniem, można dość do wniosku, że prawdopodobnie to jeden z najtrudniejszych manewrów, jakie musi wykonać kierowca. Zaczęło się od czujników cofania, które miały za zadanie ułatwić kierowcy wykonanie tego manewru. W obecnych samochodach są już spotykane skomplikowane systemy radarowe sprzężone z systemem kamer znajdujących się dookoła pojazdu, które na żądanie są w stanie przekazać trójwymiarowy obraz pojazdu z lotu ptaka wraz z zastanym otoczeniem.

Pomimo tych skomplikowanych systemów, w dalszym ciągu dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, których czasami nie sposób uniknąć, gdyż wszystkiego nie sposób przewidzieć i wszystkiego zobaczyć. W dalszym ciągu w trakcie cofania wymagana jest wzmożona uwaga kierowcy, do którego należy ostateczna decyzja i sposób wykonania manewru.

Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Kierowca podczas cofania oczywiście powinien się upewnić, że swoim manewrem nie wymusi pierwszeństwa na innych uczestnikach ruchu. Ale, jest wiele innych rzeczy, które mogę się w trakcie cofania wydarzyć. Począwszy od różnego rodzaju przydrożnych słupków do pieszych, którzy wydają się tylko czekać na kierowcę rozpoczynającego ten manewr, aby pojawić się znikąd i zjawić się nagle tuż za tylną szybą samochodu.

Warto również w tym momencie wspomnieć o charakterystycznym zachowaniu w krajach o dłuższej historii związanej z motoryzacją i wyższej kulturze jazdy. Otóż tam, odmiennie niż w Polsce, kierowcy widząc włączone światła wsteczne samochodu, zwalniają i zatrzymują się, ułatwiając w ten sposób wykonanie innym tego manewru. Zresztą, jest to też w ich własnym interesie, bo przemykając nagle z tyłu ryzykują uszkodzenie swojego własnego samochodu przez niczego nie spodziewającego się kierowcę cofającego pojazd. Warto naśladować te dobre wzorce.


Wykroczenie

Utrudnianie ruchu podczas cofania.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 23. Ust. 1. Pkt. 3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:
a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 90. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 50 do 200 zł

Punkty karne

4 punkty karne

Kod

D08


Zobacz także

Cofanie w tunelach, mostach, wiaduktach
Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie
Puszczanie psa luzem w lesie
Niezachowanie ostrożności podczas cofania
Przejazd na czerwonym świetle

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz