Nieoświetlenie pojazdu podczas postoju w trudnych warunkach

Nieoświetlony samochód stojący na poboczu drogi może być niebezpieczny dla innych użytkowników drogi, szczególnie w nocy lub przy złych warunkach pogodowych, kiedy widoczność jest ograniczona. Istnieje ryzyko, że kierowcy innych pojazdów mogą nie dostrzec nieoświetlonego samochodu na poboczu i się z nim zderzyć. Ponadto, jeśli nieoświetlony pojazd jest pozostawiony na poboczu bez odpowiedniego oznakowania, może to wprowadzić zamieszanie wśród kierowców, którzy mogą myśleć, że samochód stoi na pasie ruchu. Dlatego, jeśli samochód musi być pozostawiony na poboczu, należy zadbać o jego odpowiednie oznakowanie i oświetlenie, aby zapewnić bezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi.

Aby zadbać o dobrą widoczność samochodu, powinniśmy:

  • Włączyć światła awaryjne: W przypadku, gdy samochód musi zostać pozostawiony na poboczu, należy włączyć światła awaryjne, aby ostrzec innych użytkowników drogi.
  • Zastosować trójkąt ostrzegawczy: Należy umieścić trójkąt ostrzegawczy w odległości około 30 metrów od samochodu. W ten sposób ostrzeżemy kierowców innych pojazdów o jego obecności na poboczu.
  • Użyć świateł postojowych: W przypadku, gdy samochód pozostaje na poboczu przez dłuższy czas, należy użyć świateł postojowych, aby zapewnić stałą widoczność dla innych użytkowników drogi.
  • Parkować w bezpiecznym miejscu: Jeśli to możliwe, należy pozostawić samochód w bezpiecznym i oświetlonym miejscu, takim jak parking lub strefa wyznaczona dla parkowania.
  • Używać odblasków: Należy umieścić odblaski na samochodzie, szczególnie w ciemnych miejscach, aby zwiększyć widoczność samochodu dla innych użytkowników drogi.
  • Regularnie sprawdzać oświetlenie: Należy regularnie sprawdzać oświetlenie samochodu, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie i działa poprawnie. Niedziałające światła powinny być niezwłocznie naprawiane.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem musi zapewnić odpowiednie oświetlenie pojazdu. Jeśli samochód jest nieoświetlony na drodze lub poboczu, może to naruszać przepisy i stanowić zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Kierowca, który pozostawił pojazd bez odpowiedniego oświetlenia, może zostać ukarany mandatem. Mandat może zostać nałożony przez policję, która kontroluje przestrzeganie przepisów drogowych.


Wykroczenie

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 52. Ust. 1. Kierujący pojazdem silnikowym lub szynowym, w warunkach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania niewynikającego z warunków ruchu lub przepisów ruchu drogowego oraz podczas postoju, jest obowiązany używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. W pojeździe niezłączonym z przyczepą oraz w zespole pojazdów o długości nieprzekraczającej 6 m dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni.

albo

Art. 52. Ust. 2. Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdującym się poza jezdnią i poboczem, wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone. Przepis ten nie dotyczy pojazdu szynowego oraz pojazdu, na którym znajduje się urządzenie lub ładunek, wystające poza pojazd i wymagające oznaczenia odrębnymi światłami.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 88. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia, podlega karze grzywny.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 150 zł do 300 zł.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

3 punkty karne

Kod

G 07

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Nieużywanie kierunkowskazów
Omijanie na przejściu dla pieszych
Samowolne umieszczanie znaków
Obowiązek sprzątania kupy po swoim psie
Zakaz wyprzedzania na przejazdach kolejowych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

2 odpowiedzi na „Nieoświetlenie pojazdu podczas postoju w trudnych warunkach”

  1. […] Nieoświetlenie pojazdu podczas postoju w trudnych warunkach […]

  2. […] Nieoświetlenie pojazdu podczas postoju w trudnych warunkach […]

Pozostaw komentarz