Zmiana opłat za odholowanie pojazdu w 2024 roku

Rada m. st. Warszawy na podstawie Art. 130a. Ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ustaliła wysokość nowych opłat na rok 2024 za usunięcie i odstąpienie od usunięcia pojazdu z terenów miejskich w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy PORD. Wszystkie koszty, jak można się domyślać, wzrosły.

Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1–2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których mowa w ust. 6a.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

W dniu 16 listopada 2023 r w swojej uchwale nr XC/2932/2023 Rada ustaliła opłaty na 2023 rok. W nawiasie podano różnicę w stosunku do roku 2023.

typ pojazduusunięcie pojazduparking / doba
rower, motorower166 (+22 zł)32 (+5 zł)
hulajnoga elektryczna, UTO166 (+22 zł)32 (+5 zł)
motocykl324 (+43 zł)43 (+6 zł)
pojazdy do 3,5 t697 (+91 zł)60 (+8 zł)
pojazdy od 3,5 t do 7,5 t871 (+114 zł)79 (+11 zł)
pojazdy od 7,5 t do 16 t1230 (+161 zł)112 (+15 zł)
pojazdy powyżej 16 t1813 (+237 zł)199 (+26 zł)
pojazd przewożący materiały niebezpieczne 2205 (+288 zł)290 (+38 zł)
Tabela 1. Opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub rodzaju pojazdu obowiązujące w roku 2024

Zdarzają się jednak sytuacje, że popełniający wykroczenie kierujący zdąży przyjść na miejsce jeszcze przed odjazdem pojazdu holującego. W takim przypadku poniesie jedynie koszt wezwania holownika (Tabela 2), a nie pełny koszt odholowania samochodu. W nawiasie podano różnicę w stosunku do roku 2023. Oczywiste jest jednak, że również w tym wypadku zostanie ukarany mandatem karnym za popełnione wykroczenie.

typ pojazduodstąpienie od usunięcia
rower, motorower50 (+7 zł)
hulajnoga elektryczna, UTO50 (+7 zł)
motocykl97 (+13 zł)
pojazdy do 3,5 t209 (+27 zł)
pojazdy od 3,5 t do 7,5 t261 (+34 zł)
pojazdy od 7,5 t do 16 t369 (+48 zł)
pojazdy powyżej 16 t544 (+71 zł)
pojazd przewożący materiały niebezpieczne662 (+87 zł)
Tabela 2. Wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub rodzaju pojazdu obowiązujące w roku 2024

Maksymalne stawki opłat dotyczące kosztów usunięcia pojazdów obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Są one rokrocznie ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. I, te z kolei stawki są wytycznym, którymi kieruję się Rada m. st. Warszawy ustalając wysokość opłat za holowanie.


Zobacz także

Przewożenie motocyklem nietrzeźwego pasażera
Nieutrzymanie porządku w środku komunikacji publicznej
Agresja na drodze
Nieoświetlenie pojazdu podczas postoju w trudnych warunkach
Chodzenie po torowisku

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz