Chodzenie po torowisku

Tramwaj jest uważany za jeden z bardziej ekologicznych i cichych środków transportu w mieście. W porównaniu z samochodami osobowymi, tramwaje emitują mniej szkodliwych substancji i hałasu, co może pomóc w ochronie środowiska i jakości życia mieszkańców miasta. Jednak, budowa linii tramwajowych wymaga znacznych nakładów finansowych i przestrzeni w mieście, co może być trudne w sytuacji gdy miasto jest już zabudowane i zatłoczone. Jednak po zakończeniu budowy linii tramwajowej, tramwaje stanowią wysoce wydajną i niezawodną formę transportu, która może być w stanie przewieźć dużą liczbę pasażerów w krótkim czasie. W rezultacie, budowa linii tramwajowej może być uważana za inwestycję w przyszłość, która pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców miasta i ochronę środowiska.

Tramwaje i linie tramwajowe mogą jednak stanowić zagrożenie dla kierowców i pieszych, zwłaszcza jeśli nie są one prawidłowo zaprojektowane i zarządzane. W szczególności, niektóre przypadki wypadków z udziałem tramwajów są spowodowane brakiem odpowiedniego oznakowania, słabą widocznością i nieprawidłową sygnalizacją świetlną lub beztroską i nieuwagą pieszych. Ważne jest, aby kierowcy i piesi byli świadomi ryzyka związanego z tramwajami i przestrzegali odpowiednich przepisów drogowych i zasad bezpieczeństwa.

Tyczy to się przede wszystkim wchodzenia na torowisko lub przechodzenia przez nie. Jest to szczególnie niebezpieczne dla pieszych, ponieważ tramwaje są duże i ciężkie oraz poruszają się z dużą prędkością. Szybkie zatrzymanie tramwaju, na krótkim dystansie w przypadku sytuacji awaryjnej jest niemożliwe. A, uderzenie przez tramwaj może skutkować poważnymi obrażeniami lub nawet śmiercią. Trzeba również pamiętać, że tramwaj przewozi zazwyczaj dużą liczbę pasażerów i w przypadku nagłego hamowania są oni narażeni na upadki i poważne urazy. Ryzykanccy piesi, którzy wchodzą na torowisko muszą być świadomi faktu, że narażają nie tylko siebie.

Ważne jest również, aby kierowcy tramwajów byli odpowiednio przeszkoleni i zwracali uwagę na obecność pieszych na torach. W miejscach, gdzie jest to możliwe, konieczne jest też zainstalowanie barier bezpieczeństwa, aby zapobiec niebezpiecznym wtargnięciom na torowisko.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, nakładają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności wokół torów tramwajowych i zabraniają wchodzenia na torowisko bez potrzeby. Wchodzenie na torowisko jest uważane za wykroczenie i może być karane mandatem karnym.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do zakazu chodzenia po torowisku.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 14. Pkt. 5. Zabrania się chodzenia po torowisku.

Kwalifikacja prawna

Kodeks wykroczeń – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 50 zł

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Chodzenie po drodze dla rowerów
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym
Zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych
Prawidłowo oznakowane przejście dla pieszych
Naruszenie godności symboli państwowych

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Opublikowano

w

,

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz